AktüelKıbrıs SorunuMüzakerelerLute: Genel Sekreter tarafları müzakerelerin yeniden başlaması için koşular üzerinde anlaşmaya çağırıyor

BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’e BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin yakın bir gelecekte en erken zamanda yeniden başlaması için taraflara koşullar üzerinde anlaşmaları çağrısında bulunduğunu iletti. Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Lute ile görüşmesinden sonra bu açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanının Lute’ye Adem-i merkeziyetçilikle ilgili pozisyonunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi ve görüşmeyi “özellikle verimli” olarak niteledi. Prodromos açıklamasında tam olarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması için iyi...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 31, 2018
Djumba Hotel & Cafe

BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’e BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin yakın bir gelecekte en erken zamanda yeniden başlaması için taraflara koşullar üzerinde anlaşmaları çağrısında bulunduğunu iletti.
Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Lute ile görüşmesinden sonra bu açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanının Lute’ye Adem-i merkeziyetçilikle ilgili pozisyonunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi ve görüşmeyi “özellikle verimli” olarak niteledi.

Prodromos açıklamasında tam olarak şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanı BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması için iyi hazırlık gerektiğiyle ilgili pozisyonunu selamladı”.
“Cumhurbaşkanı Bayan Lute ile çok üretici bir görüşme gerçekleştirdi”.

“Görüşme sırasında, Bayan Lute Nikos Anastasiades’e BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin yakın bir gelecekte en erken zamanda yeniden başlaması için taraflara koşullar üzerinde anlaşmaları çağrısında bulunduğunu iletti”.

“Cumhurbaşkanı Genel Sekreterin müzakerelerin yeniden başlaması için iyi hazırlık gerektiği ile ilgili pozisyonunu selamlayarak, istenilen çözümün belli temeli değişmeden, yetkilerin yerel yönetime bölüşülmesiyle çalışabilir bir çözümün nasıl olabileceğini anlatma fırsatına sahip oldu”.

“Cumhurbaşkanı hemen önümüzdeki dönemde Ulusal Konseyi Lute ile görüşmesi konusunda bilgilendirecek” dedi.

Lute’nin ara ya da stratejik bir anlaşmadan söz edip etmediği sorusuna Sözcü “ara ya da stratejik bir anlaşmadan söz edildiğini duymadım. Bayan Lute bizim de hedefimiz olan müzakerelerin yeniden başlaması hazırlıklarıyla ilgili BM Genel Sekreterin pozisyonunu iletti ve müzakerelerin başlaması için tarafların koşullar üzerinde anlaşmaları gerektiğini söyledi” diye cevap verdi.

Başvuru şartlarının süreç ya da özü ile bağlantılı olup olmadığı sorusuna Prodromou “Görev tanımı  (terms of reference) zaten Genel Sekreterin raporunda da yer alıyor. Başvuru şartları, hem süreci hem de müzakereleri ilgilendiriyor” yanıtını verdi.

Prodromou “Cumhurbaşkanın çok olumlu olarak gördüğü ve selamladığı Bayan Lute’nin misyonuna yardımcı olmak için, görüşmeyle ve Bayan Lute’nin söyledikleriyle ilgili daha fazla detaylara girmeyelim çünkü kendisi hiç bir açıklamada bulunmadı” dedi.

Diplomatik istişareler yapılıp yapılmayacağı ve Bayan Lute’nin Sayın Akıncı ile yapacağı görüşmeden sonra adadan ayrılacak olmasının ne anlama geldiğiyle ilgili soruya Sözcü, “Bayan  Lute Sayın Akıncı ile de benzeri bir görüşme yapacak ve devamla Genel Sekreterin pozisyonunun nasıl gerçekleştirilebileceğini göreceğiz. Muhtemelen bu diplomatik istişarelerle olacak” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanının şahsen açıkladığı gibi halkı bilgilendirip bilgilendirmeyeceği sorusuna Prodromou, “Cumhurbaşkanı kamuya kendi düşünceleri ve pozisyonunu açıklamayı düşünüyor. Şu an, önceden de söz verdiği gibi Lute ile görüşmeleri konusunda önce Ulusal Konsey üyelerini bilgilendirecek” dedi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©