AktüelPolitikaLTB’den insan hakları çalıştayı

“İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” düzenliyor.  Lefkoşa’nın bir “İnsan Hakları Şehri” olması yolunda önümüzdeki yıllarda atılabilecek adımları katılımcı bir yöntemle belirlemeyi amaçlayan LTB, bu konuda fikri, sözü, önerisi olan kişileri panel ve katılımcı oturumu olmak üzere iki bölümden oluşacak Çalıştaya davet etti. 20 Aralık Cuma günü saat 14:00’te Lefkoşa Merit Otel’de yer alacak Çalıştay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ile açılacak. Çaliştayda, uzmanlar, “Çocuk, Özel Gereksinimli Bireyler, LGBTİ+ Hakları ve İnsan Ticareti” konularını...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 18, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

“İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” düzenliyor. 

Lefkoşa’nın bir “İnsan Hakları Şehri” olması yolunda önümüzdeki yıllarda atılabilecek adımları katılımcı bir yöntemle belirlemeyi amaçlayan LTB, bu konuda fikri, sözü, önerisi olan kişileri panel ve katılımcı oturumu olmak üzere iki bölümden oluşacak Çalıştaya davet etti.

20 Aralık Cuma günü saat 14:00’te Lefkoşa Merit Otel’de yer alacak Çalıştay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ile açılacak.

Çaliştayda, uzmanlar, “Çocuk, Özel Gereksinimli Bireyler, LGBTİ+ Hakları ve İnsan Ticareti” konularını anlatacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Panel bölümünde belediye politika ve uygulamalarının daha da geliştirilmesi gerekliliği tespit edilen 4 konuda, alanının uzmanları tarafından, dünyadan yerel yönetimler bazında iyi uygulama örneklerini de içeren sunumlar yapılacak. 

Panelde Çocuk Hakları konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği’nden Hasan Umur, Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları konusunda Özel Eğitim Uzmanı Nurten Dayı Üçüz, LGBTİ+ Hakları konusunda Kuir Kıbrıs Derneğin’den Doğukan Gümüşatam ve İnsan Ticareti konusunda Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’den Mine Yücel konuşmacı olarak yer alacak. 

ÇALIŞMA GRUPLARI İLE SOMUT ÖNERİLER ÜRETİLECEK VE EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Katılımcı oturumda ise, çeşitli insan hakkı ihlalleriyle mücadeleyi hedefleyen birçok uluslararası sözleşmenin de temelini oluşturan “3Ps” yaklaşımı doğrultusunda 3 çalışma grubu oluşturulacak. 

Çalışma grupları, Kuzey Kıbrıs’ta merkez ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımını belirleyen kurumsal yapı ve bunun yarattığı sınırları da göz önünde bulundurarak, bu üç farklı alanda LTB’nin atabileceği adımlar konusunda somut öneriler ortaya koyacak. 

Panelde sunum şeklinde yer almayan insan hakkı konularında da (örneğin kadın hakları ve yaşlı hakları) çalışma grupları içerisinde öneriler geliştirilebilecek. 

LTB’nin geliştireceği İnsan Hakları Eylem Planı’nın temelini oluşturacak olan öneriler raporlaşdırılıp kamuoyu ile paylaşılacak. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık