AktüelSanatLST: Tiyatroları tiyatro sanatçıları yönetmelidir!

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, Yaşar Ersoy'un yazdığı oyunun Devlet Tiyatroları Yönetimi tarafından sansürlenmesine yönelik basın açıklaması yayımladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 16, 2019
Djumba Hotel & Cafe

İşte o açıklama:

Türkiye’de uzun yıllardır devam eden,  sanatçı ve yazarların tutuklanmasına kadar giden olaylar, en sonunda Kıbrıs’ın kuzey yarısında da hortladı. Ancak bu; Kıbrıs’ın tarihinde ilk kez gerçekleşen bir durum değildir.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yaşanan ve gündemimizin ilk maddesine oturan olay, tiyatroda yıllardır süregelen durumun gün yüzüne çıkmış halidir.

Tiyatro Sanatçısı Yaşar Ersoy özelinde gerçekleşen bu olay, uzun yıllardır Devlet Tiyatroları içinde tartışılan, daha önce Özerklik Yasa Tasarısı olarak da hükümetlerin gündemine gelen fakat çözülmesi için herhangi bir adım atılmamış olayların bir devamı niteliğindedir.

Hükümetlerin denetimiyle işleyen sanat kurumları, özgürlükten uzaktır; devleti yönetenlerin kontrolü dışında bir iş yapamaz. Hükümetin onayı olmadan bir tiyatro oyunu çıkarmak, bu koşullarda mümkün değildir. Dolayısıyla, tiyatro özerk olmalıdır. Tiyatroları, tiyatro sanatçıları yönetmelidir. Tiyatrolar, yılda iki kez değişen siyasilerin ve yaptıkları atamaların inisiyatifine bırakılamaz.

Sanat, kısıtlanamaz. Sanat, bir başkasının boyunduruğu altına giremez. Doğası gereği, eleştiriyi özünde bulunduran sanat bastırılamaz. Bastırmaya kalkışanlar, ancak yeni oyunların konusuna malzeme olur.

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft