UncategorizedKüresel Risk Raporu’nda ’10 year challenge’: 10 yılda neler değişti?

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ocak ayında yayımlanan Dünya Küresel Risk Raporu’nda çevre ve sağlıkla ilgili tehditler bu yıl da ilk sıralarda yer aldı. Uluslararası karar alıcıların öngörülerine dayanarak hazırlanan rapor, iklim değişikliği ve sonuçlarının son 10 yılda ekonomik kaygıların önüne geçtiğini gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Berge Brende, raporun önsözünde, ortak küresel sorunların ancak küresel çapta iş birliği ile üstesinden gelinebileceğini fakat çözüme giden yoldaki en büyük engelin kutuplaşma olduğunu belirtiyor. Tekelleşme ve...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 21, 2019
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ocak ayında yayımlanan Dünya Küresel Risk Raporu’nda çevre ve sağlıkla ilgili tehditler bu yıl da ilk sıralarda yer aldı.

Uluslararası karar alıcıların öngörülerine dayanarak hazırlanan rapor, iklim değişikliği ve sonuçlarının son 10 yılda ekonomik kaygıların önüne geçtiğini gösteriyor.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Berge Brende, raporun önsözünde, ortak küresel sorunların ancak küresel çapta iş birliği ile üstesinden gelinebileceğini fakat çözüme giden yoldaki en büyük engelin kutuplaşma olduğunu belirtiyor.

Tekelleşme ve toplumları bir arada tutan unsurların yıpranması en büyük sorun

Raporda bölünmüşlüğün keskinleştiği, ister bölgesel yönetim ister çok taraflı kurum ve kuruluşlarda olsun “kontrolü karşıtlardan ele alma” fikrinin yaygınlaştığı ve pek çok ülkede bunun pratiğe döküldüğü vurgulanıyor.

Ayrıca, “Enerjinin küresel sorunlarla mücadeleden çok ulusal çıkarlara harcanması dünyayı daha derin zoruluklara sürükleyecektir” ifadesine yer veriliyor.

Toplumları bir arada tutan sosyal sözleşmelerin yıpranması, teknolojinin ilerlemesi ve kaynakların dağılımında eşitsizliğin doğurduğu olumsuz sonuçların ortadan kalkması için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu ve uluslararası düzeyde sergilenen çabaların iki katına çıkması gerektiği de raporda altı çizilen hususlardan.

Küresel risklerde 10 yıllık değişim

2009 yılında, global çapta olasılığı en yüksek riskler olarak sırasıyla; varlık fiyatlarında ani ve sert dalgalanmalar, Çin ekonomisinin yavaşlaması, kronik rahatsızlıklar, idari başarısızlıklar ve küreselleşmeden uzaklaşma olarak sıralanmıştı.

2019 yılına gelindiğindeyse, gerçekleşmesi en olası risklerin başında olağanüstü hava olayları, iklim değişikliği ile mücadelede başarısızlık, doğal afetler, veri hırsızlığı ve siber saldırılar yer aldı.

Kaynak:

Küresel Risk Raporu’nda ’10 year challenge’: 10 yılda neler değişti?

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ocak ayında yayımlanan Dünya Küresel Risk Raporu’nda çevre ve sağlıkla ilgili tehditler bu yıl da ilk sıralarda yer aldı. Uluslararası karar alıcıların öngörülerine dayanarak hazırlanan rapor, iklim değişikliği ve sonuçlarının son 10 yılda ekonomik kaygıların önüne geçtiğini gösteriyor.

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..