İnsanYaşamKuir Kıbrıs Derneği tarafından Kampanya Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik 19 Haziran Cumartesi günü “Kampanya Yönetimi” eğitimi düzenledi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında sekizinci kapasite geliştirme eğitimi Kampanya Yönetimi üzerine gerçekleşti. Kapasite Geliştirme Eğitimi, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik olup, Derneğin gönüllülerinin kampanya oluşturma ve geliştirme konusunda bilgilerini artırmak ve bu sayede halihazırda yürütülen ve gelecekte yürütülecek olan kampanyalarını bir adım daha ileriye taşımayı hedeflemekteydi. 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleşen...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 22, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik 19 Haziran Cumartesi günü “Kampanya Yönetimi” eğitimi düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında sekizinci kapasite geliştirme eğitimi Kampanya Yönetimi üzerine gerçekleşti. Kapasite Geliştirme Eğitimi, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik olup, Derneğin gönüllülerinin kampanya oluşturma ve geliştirme konusunda bilgilerini artırmak ve bu sayede halihazırda yürütülen ve gelecekte yürütülecek olan kampanyalarını bir adım daha ileriye taşımayı hedeflemekteydi.

19 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleşen eğitimin ilk oturumda, kampanya hazırlama ve yönetimi konusuna değinildi. İlk oturumun ardından Kuir Kıbrıs Derneği tarafından halihazırda yürütülen fon geliştirme kampanyası Renklerimizi Güçlendir üzerinden bir atölye çalışması yapılarak, kampanyanın güçlü ve geliştirilebilir yanları tartışıldı.

Son oturumunda ise kampanyalarda risk yönetimlerine değinilerek, gelecekte yapılacak olan kampanyalara ilham verebilecek örnek kampanyalar üzerinden geleceğe dönük tartışmalar gerçekleşti. 

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, “Hak temelli çalışan örgütler için özellikle taleplerin etkili bir şekilde hedef gruplara ulaştırılabilmesi ve yürütülen çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulabilmesi önemlidir” dedi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık