AktüelPolitikaKuir Kıbrıs Derneği, savunuculuk eğitimi gerçekleştirdi!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi’nin Kuir Kıbrıs Derneği’nin aktivistlerine yönelik düzenlediği üçüncü kapasite geliştirme eğitimi 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Sivil Alan’da gerçekleşti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 11, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi’nin  Kuir Kıbrıs Derneği’nin aktivistlerine yönelik düzenlediği üçüncü kapasite geliştirme eğitimi 9 Kasım 2019 Cumartesi günü  Sivil Alan’da gerçekleşti.

Savunuculuk Eğitimi, Sivil Alan Kapasite Geliştirme Koordinatörü Selen Lermioğlu Yılmaz tarafından verildi. Eğitimin ilk yarısında, savunuculuğa dair tanımlamalar ve savunuculukta kullanılan çok boyutlu yaklaşımlar hakkında teorik bilgiler ve örnekler aktarıldı. Yılmaz ayrıca  savunuculuk faaliyetlerinde Sivil Toplum Örgütleri’nin rolleri  ve savunuculuk için temel gerekliliklerin neler olduğuna dair bilgiler aktardı.

Öğleden sonra gerçekleşen eğitimin ikinci yarısında ise, aktivistler Selen Lermioğlu Yılmaz’ın yönlendirmeleri doğrultusunda teorik bilgilerini grup çalışmaları ile pratiğe döktüler ve sorun analizi içerisinde yer alan üçgen analizi doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirdiler. Analizin ardından savunuculuk öneri ve hedeflerin geliştirebilmesi adına paydaş haritası oluşturuldu. Son oturumda ise, aktivistler Kuir Kıbrıs Derneği adına savunuculuk eylem planı oluşturdular.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi ve ayrımcılığın önlenmesi adına büyük önem taşıyan savunuculuk eğitimi, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©