AktüelPolitikaKuir Kıbrıs Derneği Psikologlara Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi Düzenledi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında Psikologlara yönelik LGBTİ+ farkındalığı eğitimi 21 Eylül Cumartesi günü Sivil Alan’da gerçekleşti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 25, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında Psikologlara yönelik LGBTİ+ farkındalığı eğitimi 21 Eylül Cumartesi günü Sivil Alan’da gerçekleşti.   

İki aşamalı olarak gerçekleşecek eğitimin ilk aşaması 21 Eylül Cumartesi beklenenin de üzerinde katılımcı sayısı ile başarı ile tamamlandı. Psikologlara yönelik eğitimin sabahki ilk iki oturumunda Uzm. Psk. Ziba Sertbay LGBTİ+ terminolojisini ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşanan örnekler üzerinden “Heteroseksizm” ile LGBTİ+’lara yönelik önyargıları anlattı. Sertbay’ın ardından Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan tarafından lezbiyen, gey ve biseksüellere (LGB) yönelik mitlerden bahsedilip bu mitlerin çalışılmasının psikoterapideki önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin öğle arasından sonraki orutumlarında Dr. Seven Kaptan sırasıyla cinsel yönelim gelişme ve açılma süreçlerine, aile ve kabul süreçlerine değinirken, son oturumda ise Dr. Kaptan’ın kolaylaştırıcılığında LGB vaka çalışmaları tüm psikologlar tarafından tartışıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği, Dayanışma hattı psikologlar ağının geliştirilmesi için düzenlenen bu eğitimlerin, ikinci aşamasını Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmeyi planlanmaktadır. Eğitim, cinsiyet kimliğini konu alınacaktır. Toplumda var olan önyargıları yıkmak ve psikologların LGBTİ+’lara daha kapsayıcı hizmet verebilmeleri adına büyük önem arz eden bu eğitimlerin ikinci oturumu için duyurular en kısa zamanda yapılacaktır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık