AktüelPolitikaKuir Kıbrıs Derneği gönüllülük eğitimi gerçekleştirdi

 Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” başlıklı projenin Kuir aktivistlerine yönelik ikinci kapasite geliştirme eğitimi “Gönüllülük” üzerine 13 Temmuz Cumartesi günü Sivil Alan’da gerçekleşti.   ‘‘Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi!’’ Aralık 2018’de başlamış ve üç yıl boyunca sürecektir. Proje, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamayı ve ayrımcılığa son vermeyi hedeflemektedir. Gönüllülük Eğitimi, Türkiye’deki...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 15, 2019
Djumba Hotel & Cafe

 Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” başlıklı projenin Kuir aktivistlerine yönelik ikinci kapasite geliştirme eğitimi “Gönüllülük” üzerine 13 Temmuz Cumartesi günü Sivil Alan’da gerçekleşti. 

 ‘‘Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi!’’ Aralık 2018’de başlamış ve üç yıl boyunca sürecektir. Proje, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamayı ve ayrımcılığa son vermeyi hedeflemektedir.

Gönüllülük Eğitimi, Türkiye’deki Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Hatice Kapusuz ve KAOS GL Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Seçin Tuncel tarafından verildi. Eğitimin ilk yarısında, gönüllülerle çalışma esnasında dikkat edilmesi gerekenlere dair teorik bilgiler aktarıldı, öğleden sonra ise katılımcılar Hatice Kapusuz ve Seçin Tuncel eşliğinde teorik bilgilerini grup çalışmaları ile pratiğe dökme fırsatı buldular. Bunun yanısıra öğleden sonra gerçekleşen grup çalışmaları sonucunda, Kuir Kıbrıs aktivistleri, dernek için Gönüllülerle Çalışma Strateji Planı oluşturdu. Dernek, bu strateji planı sayesinde gönüllülerle daha etkili iletişim kurmayı, ve doğru stratejileri kullanarak gönüllülerle çalışmayı daha sürdürebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Proje Koordinatörü Erman Dolmacı ise hak temelli mücadele veren ve gönüllük esasıyla hareket eden Kuir Kıbrıs Derneği için bu eğitimin çok önemli olduğunu belirtti. Dolmacı ayrıca dernek gönüllüsü olup ayrımcılığa karşı mücadele etmek isteyenleri derneğin yeni üyeleri için düzenli olarak gerçekleştirdiği Oryanta(la)syon etkinliklerine davet etti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©