Ekonomi PolitikkoronavirusKTÖS’ten hükümete 12 maddelik öneri listesi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin kurduğu kriz masasını yetersiz bulduklarını ifade ederek, acil olarak uygulanması gerekli tedbirler olduğu görüşünü belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 29, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin kurduğu kriz masasını yetersiz bulduklarını ifade ederek, acil olarak uygulanması gerekli tedbirler olduğu görüşünü belirtti.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, Covid 19 salgının önlenmesi için başta KTTB ve sendikalar olmak üzere, birçok kesimin toplumsal dayanışma gösterdiğini, eşit ve adil olacak şekilde daha fazla fedakârlık yapmaya tüm toplum gibi KTÖS’ün de hazır olduğunu bildirdi.

“Bu toplumsal dayanışma, hükümetin şark kurnazlığı yapacağı ve büyük sermaye sınıfını koruyacağı anlamına gelmemelidir.” ifadelerini kullanan Baybora, hükümetin salgını önleyici, dayanışmayı yükselten öneriler geliştirmek yerine, çalışanların haklarına dönük bir anlayışla, sadece sermaye sınıfını koruyan öneriler sunmasının ekonomik ve sosyal krizin daha da büyümesine neden olacağını belirtti.

Birçok devletin kriz döneminde çalışanları korumak adına önlem paketleri açıkladığını hatırlatan Baybora, UBP-HP hükümetinin çalışanlarını ekonomik anlamada korumak yerine hedef almasının anlaşılır olmadığını savundu.

“Hükümetin kurduğu kriz masası yetersizdir. Hükümet acil olarak aşağıdaki maddeleri dikkate almalı ve hayat geçirmelidir.” ifadelerini kullanan Baybora, KTÖS’ün hükümete önerilerini şöyle sıraladı:  

“1. Yerel yönetimlerin bütçe katkısının artırılması ve ilgili paydaşlar ile krizin daha etkin yönetilmesi; 

2. Ülkedeki tüm özel sağlık kurumlarının ve çalışanlarının kamusal sağlık hizmetine verilmesi;

3. Otellerin kamusal karantina merkezine dönüştürülmesi; 

4. Eğitimde ilgili paydaşlarla derhal daha fazla zaman kaybetmeden iletişime geçilmeli ve ortak plan yapılmalı;

5. Bütçedeki gelir-gider dengesi net olarak halka açıklanarak yapılacak uygulamalar için fon kurulmalı;

6. Adadaki TC sermayesi ve bankaların da krize katkısı sağlanmalı;

7. Piyasada tekelleşen ve pastadan büyük pay sahibi olan şirketlerden vergi alınmalı; 

8. Dünya zenginleri arasına girenlerin de bulunduğu ultra zenginlerden de vergi alınmalı;

9. Ülkedeki ekonomik döngünün insan hayatının temel ihtiyacını karşılayacak şekilde ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde yararlanmasının sağlanması;

10. Tüm işletme ve bankaların personel ve finansal giderler dışındaki tüm kazançlarını kurulacak fona aktarması;

11. Kurulacak fonun şeffaf olması ve ilgili paydaşlarla yönetilmesi; 

12. Seçimlerin maliyetinin düşünülerek bir yıl sonraya ertelenmesi vb.”

Baybora, açıklamasında “Sendikamız adaletli, şeffaf, hesap verebilen ve demokratik olmayan herhangi bir sürece destek vermeyecektir. Yukarıdaki koşulların sağlanması şartıyla da her türlü katkıyı yapmaya hazırdır… Mevcut durumda daha önce Sendikal Platform ile birlikte yaptığımız önerilerimiz hala geçerlidir” ifadelerine de yer verdi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık