AktüelManşetKTÖS ve Feminist Öğretmen İnisiyatifi’nden Mobbing ve Zorbalık Açıklaması

Feminist Öğretmen İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, okullarda yaşanan “mobbing” şiddeti olaylarının Eğitim Bakanlığı tarafından doğru şekilde tespit edilemediğini ve gereken önlemin alınmadığını dile getirdi. Eğitim Bakanlığı’nın “mobbing” şiddeti uygulayan zorbaya da şiddete uğrayan mağdurlara da sözde eşit davranarak görev yerlerini değiştirme yoluna gittiği iddiasında bulunan inisiyatif ve sendika yetkilileri, yayınladıkları bildiride, “mobbing” şiddeti olaylarını doğru tespit edemediği gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi. Açıklamanın devamında şu ifadelere ve iddialara yer verildi: “2014 yılında Dipkarpaz İlkokulu’na...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 31, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Feminist Öğretmen İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, okullarda yaşanan “mobbing” şiddeti olaylarının Eğitim Bakanlığı tarafından doğru şekilde tespit edilemediğini ve gereken önlemin alınmadığını dile getirdi.

Eğitim Bakanlığı’nın “mobbing” şiddeti uygulayan zorbaya da şiddete uğrayan mağdurlara da sözde eşit davranarak görev yerlerini değiştirme yoluna gittiği iddiasında bulunan inisiyatif ve sendika yetkilileri, yayınladıkları bildiride, “mobbing” şiddeti olaylarını doğru tespit edemediği gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere ve iddialara yer verildi:
“2014 yılında Dipkarpaz İlkokulu’na yeni bir müdür atandı. O güne kadar sorunsuz bir çalışma yaşamı olan okulda bu müdürle birlikte sorunlar yaşanmaya başladı.

İdareci konumundaki şahıs öğretmenlere ve çalışanlara psikolojik baskı uyguladı,

Öğretmenlerin ve çalışanların aktif görev yapmasını engelledi,

Çalışanları hakkında dedikodu yaptı,

Yapılan her işi eleştirip çalışanlarının yaptığı işi kötüledi,

Kendi verdiği görevleri sonradan değiştirmeye çalıştı kabul görmeyince baskı yaptı,

Mağdurlar aleyhine ayrımcılık yaptı,

Mağdurların çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engelledi,

Mağdurların okul eşya ve malzemelerini kullanmalarını engelledi,

Yapılan öğretmen toplantısında tehdit edip üzerlerine yürüdü.

Dipkarpaz İlkokulu’nda bunlar yaşanırken Eğitim Bakanlığı zorba kişinin yanında yer alarak okula giden denetmenin öğretmenleri tehdit etmesine ve zorba idareciyi desteklemesine göz yumdu. Yaşanan bu şiddet olayları sonrasında müdürün yeri değiştirilirken, okulda mağdur durumda olan çalışanların bazılarının da görev yeri değiştirildi.

Feminist Öğretmen İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Eğitim Bakanlığı’nı Dipkarpaz İlkokulu’nda teşhisi doğru koymaya ve mobbing mağdurlarını koruyup, mobbingi uygulayan zorba idareciyi tanımaya davet ediyoruz. Sorun müdürün başka bir okula gönderilmesi ile çözülmüş değildir. Bu durumda zorbalık görmezden gelinmiş ve zorba korunmuştur. Okul müdürü için derhal soruşturma başlatılmalı, görevden alınmalı ve mağdur çalışanlar okullarına geri dönmelidir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık