AktüelEkonomiKTÖS: Ders zili sorunlu çalacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kaldığını hatırlatarak, hükümete ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, eğitim hakkına odaklanarak bir an önce eksiklikleri tamamlaması çağrısında bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 22, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kaldığını hatırlatarak, hükümete ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, eğitim hakkına odaklanarak bir an önce eksiklikleri tamamlaması çağrısında bulundu. 

Maviş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, okulların kapasitelerinin artırılması ve nitelikli, eşit bir eğitim sistemi oluşturulması için gerek basın yoluyla, gerekse bakanla iki defa toplantı yaparak, alternatif önerilerini ve okulların karşı karşıya olduğu sorunları dile getirdiğini anımsattı. 

Yazılı açıklama yapan Maviş, Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin ise eğitimin geliştirilmesine odaklanmak yerine, İlahiyat Koleji’nin kurumsallaşması adına Türkiye ile eğitim zaptı imzaladığını söyledi. 

Maviş, şöyle devam etti:

“Toplumsal hakları geri götürmek, toplumu fakirleştirmek, toplumu gericileştirmek, kurumları peşkeş çekmek için yok oluş paketi imzalamış, ifade özgürlüğünü sınırlamak adına sanata sansür anlayışı ile zamanını meşgul etmiştir. Ayrıca, UBP-HP Hükümeti bir yandan tasarruf yalanı ile toplumla alay ederken, diğer yandan da yüksek maaşla danışmanlar ve yeni müşavir adayları atayarak kamusal kaynakları har vurup harman savurmaya devam etmektedir”

“Öğretmen, yönetici ve altyapı eksikliği yaşanacak”

Maviş açıklamasında sendikanın önerileri ve değerlendirmelerine de yer verdi. 

KTÖS’ün, 12 Temmuz’da öğretmen nakillerini imzalamasına rağmen, öğretmen sınavlarının 14-15 Eylül’de yapılacak olacak olmasının hem kadrolu hem de geçici öğretmen atamalarını geciktireceğini belirten Maviş, 16 Eylül günü birçok okulun eksik öğretmenle eğitime başlayacağını, çocukların fırsat eşitsizliğine devlet eli ile uğrayacağını söyledi. 

Maviş, “Okullarımızın bir kısmı yönetici eksikliği, büyük bir kısmı ise alt yapı eksikliğiyle karşılaşacak. Kitap, defter, mefruşat, temizlik malzemeleri vb. gibi ihtiyaçların dağıtımıyla ilgili şimdiden hazırlık yapılmaması halinde malzemeler okullara geç ulaşacak” ifadesini kullandı.

Burak Maviş, Girne bölgesinde yeni okul, Gazimağusa bölgesinde ise ek derslikler için yatırım yapılmadığını, her iki bölgede de çocukların açıkta kalmaması için önlemlerin şimdiden açıklanması gerektiğini belirtti. 

Taşımacılık ve kapsam bölgeleriyle ilgili somut bir adım atılmadığı için öğrenci nüfus dağılımıyla ilgili sıkıntıların devam edeceğini kaydeden Maviş, özel eğitim ve rehberlik hizmetleriyle ilgili somut bir adım olmadığı için okulların bu hizmetlerden yararlanamayacağını kaydetti.

“İlahiyat Koleji’ne dönük adımlar”

Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji’nin özeline dönük adımlar atmasının, laik eğitim sistemini, kültürü ve yaşam biçimini tehdit ettiğini söyledi.

Bakanlığa “sorunlara karşı duyarsız” eleştirisi yapan Maviş, çözümlere geç ulaşması ve eğitimin geleceği konusunda popülist yaklaşımları eğitimin geliştirilmesi adına somut adımlar atılmasının önüne geçmektedir iddiasında bulundu. Maviş, eğitimin geliştirilmesiyle ilgili sendikanın bakanlığa sunduğu kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini de paylaştı. 

KTÖS’ün önerileri

Maviş’in okuduğu kısa vadeli öneriler şöyle: 

“Özel Eğitim Yasasının çıkarılması, Öğretmen Atama Ve Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Öğretmenler Yer Değiştirme Tüzüğünün revize edilmesi, öğretmen yetiştirme sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması, kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi, okullara bütçe oluşturulması, okulların öğrenci kotalarının oluşturulması, okullara oryantasyon sınıflarının oluşturulması, okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması, her okula özel eğitim öğretmeni atanması, okul güvenliği, taşımacılık, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması. ( Okul – Aile Sözleşmesi), Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarının oluşturulması, Eğitim Bakanlığı’nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulması, öğretmen yardımcılarının istihdamı, yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin karşılanması, Göç Yasası’nın kaldırılması, doğum izinlerinin uyumlaştırılması, öğretmen ve okul yönetici atamalarının ve okullar açılmadan tamamlanması, MEDDYK Yasasının güncellenmesi, denetmen ve uzman istihdamı”

Uzun vadeli öneriler ise şunlar:

“V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması, Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş bir hale getirilmesi, eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması, okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması, zorunlu din eğitiminin seçmeli bir ders haline getirilmesi, eğitimde sürenin tartışılması, İlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması, Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması, ilkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması, oryantasyon öğretmeni kadrolarının oluşturulması, okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının karşılanması, tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması, okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, okulların deprem fizibilite raporlarının tamamlanması, çift binası olan okulların bölünmesi, mesleki yıpranma hakkının her kesime uygulanması, iki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, iki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft