AktüelKentPolitikaKTMMOB, Merter Refikoğlu’na desteğini bildirdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği son haftalarda alevlenen imar planı tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. “Planlama yapılırken en hassas konu; şüphesiz belli zümrelerin beklentilerinin karşılanması değil, toplumsal sahiplenmenin olduğu, merkezine; doğal zenginlikleri geleceğe taşımayı, insanımızın ülkemize yabancılaşmamasını ve bu topraklarda tutunabilmesini sağlayacak, kamu yararını ve bilimi alacak şekilde planlama yapabilmektir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, direkt ya da dolaylı olarak planlama üzerinde etkin olmak isteyen kişiler ortaya çıkarak hedefine ulaşmak...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 12, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği son haftalarda alevlenen imar planı tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

“Planlama yapılırken en hassas konu; şüphesiz belli zümrelerin beklentilerinin karşılanması değil, toplumsal sahiplenmenin olduğu, merkezine; doğal zenginlikleri geleceğe taşımayı, insanımızın ülkemize yabancılaşmamasını ve bu topraklarda tutunabilmesini sağlayacak, kamu yararını ve bilimi alacak şekilde planlama yapabilmektir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, direkt ya da dolaylı olarak planlama üzerinde etkin olmak isteyen kişiler ortaya çıkarak hedefine ulaşmak için girişimlerde bulunacaktır. Hatta başlamıştırlar bile. Birliğimize bağlı Şehir Plancıları Odası Başkanımızın bir televizyon programında verdiği mesaj, halen nasıl bir çıkarımda bulunarak yazıldığını anlamadığımız bir şekilde kamuoyuna farklı yansıtılmıştır” denildi.

KTMMOB başkanı Seran Aysal imzalı açılamada, Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refikoğlu’na de destek belirtildi.

Açıklamada, “oluşturulmak istenilen ortam ile, bilim ve ülke gerçeklerinden uzak, kültürümüz ve doğamızın yok edilmesine yol açacak plansız kentleşmenin yapılabileceğini düşünen varsa yanılmaktadır. KTMMOB her zaman, ülkemizde kamu yararı ve toplumsal fayda için mücadele saffında yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tamamı:

Yıllardır ülkemizin planlama yapılmadan yönetilmesi ve bunun sonucu olarak plansız yapılaşmasının getirdiği geri dönülemez sorunlarla günün her anı karşı karşıya kalmaktayız.  Yaşam kalitesini artırabilmek, doğal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkabilmek, sağlıklı ve güvenli sosyal yaşam alanları oluşturabilmek, bölgelerin demografik yapısını koruyabilmek ancak planlı kentlerle mümkündür. O nedenledir ki KTMMOB, yıllardır ülkemizin her bölgesindeki imar planlarının tamamlanması talepte bulunmakta, talep edildiğinde ise destek ve katkı vermektedir. Planlama yapılırken en hassas konu; şüphesiz belli zümrelerin beklentilerinin karşılanması değil, toplumsal sahiplenmenin olduğu, merkezine; doğal zenginlikleri geleceğe taşımayı, insanımızın ülkemize yabancılaşmamasını ve bu topraklarda tutunabilmesini sağlayacak, kamu yararını ve bilimi alacak şekilde planlama yapabilmektir.

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı oluşturma sürecinde önce belediyeler, ardından katkı ve destek veren paydaşlar tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarına dair yapılan değerlendirmelerin yine emirname sürecinde olduğu gibi toplum içinde kutuplaşmaya yol açacak söylemlerle tartışmaya başlandığını üzülerek gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, direkt ya da dolaylı olarak planlama üzerinde etkin olmak isteyen kişiler ortaya çıkarak hedefine ulaşmak için girişimlerde bulunacaktır. Hatta başlamıştırlar bile. Birliğimize bağlı Şehir Plancıları Odası Başkanımızın bir televizyon programında verdiği mesaj, halen nasıl bir çıkarımda bulunarak yazıldığını anlamadığımız bir şekilde kamuoyuna farklı yansıtılmıştır. Bu durum yetmezmiş gibi, Şehir Planlama Dairesi imzası ile yapılan kamuoyu bilgilendirmesiyle üyelerimizin isimleri, adeta belli çevrelere hedef gösterilmiştir. Bu durum kabul edilemezdir ve bu yanlıştan vakit kaybedilmeden dönülmesi gerekmektedir. KTMMOB; bağlı odalarının ve üyelerinin yanındadır.

Özetle, bu konuda tüm tarafların hassas davranması, yaptıkları açıklamaların toplumsal ayrışmaya yol açmamasına özen göstermesi ve dikkat etmesi gerekmektedir. Tartışmanın, sürecin zemini dışında devam etmesinin topluma ve plana faydası olmayacaktır.

Son olarak; oluşturulmak istenilen ortam ile, bilim ve ülke gerçeklerinden uzak, kültürümüz ve doğamızın yok edilmesine yol açacak plansız kentleşmenin yapılabileceğini düşünen varsa yanılmaktadır. KTMMOB her zaman, ülkemizde kamu yararı ve toplumsal fayda için mücadele saffında yer alacaktır.

Seran Aysal

Genel Başkan

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık