AktüelEkonomi PolitikKTHY çalışanları için 15 milyon TL ihtiyat sandığına aktarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KTHY eski çalışanları için İhtiyat Sandığı'na 15 milyon TL'nin aktarıldığını açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 7, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

6 Mart 2019 tarihinde, Lefkoşa Kaza Mahkemesince karara bağlanan 42/10 sayılı şirket istidası neticesinde, tasfiye halindeki K.T.H.Y Şti Ltd.in merkez binalarının satışından elde edilen ve KKTC Maliye Bakanlığı’na aktarılan paranın ilgili mahkeme kararında da belirtildiği gibi 15.000.000 TL’lik

kısmı, şirketin eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı Prim ve Depozit borçlarına karşılık,6.8.2019 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı tarafından İhtiyat Sandığı Dairesi’ne aktarıldı.

Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu;

“Ağustos 2019 tarihi itibarıyla, tasfiye halindeki KTHY Şti.Ltd.’in eski çalışanlarının yatırılmayan 26 aylık İhtiyat Sandığı Prim, Depozit ve Gecikme Zammı tutarları toplam miktarı  34.863.969 TL’ dir. Yatırılan 15 Milyon TL ile birlikte şirketin Haziran 2009 tarihine kadar olan İhtiyat Sandığı borçları ödenmiş olacaktır. Geriye 16 aylık bir döneme ait İhtiyat Sandığı prim ve depozit borcu kalacaktır. İhtiyat Sandığına yatırılan ve 10 aylık bir döneme tekabül eden 15 Milyon TL’nin çalışanların hesaplarına aktarılmasına müteakip, Bayramdan sonra İhtiyat Sandığına başvuruda bulunan hak sahibi iştirakçilere bakiye ödemesi adı altında hesaplarına yatırılan prim ve depozit tutarları,  faizleri ile birlikte ödenecektir. Geriye kalan dönemlere ait prim ve depozit alacakları ile ilgili mahkeme süreci ise devam etmektedir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık