AktüelEkonomi PolitikPolitikaKSP, AP seçimlerine giriyor

Kıbrıs Sosyalist Partisi, AP seçimlerine katılacağını açıkladı. Açıklamada, “Bu kürsüden emperyalizme ve emperyalist savaşlara karışı Barış için; kapitalist sömürüye, açlığa ve yoksulluğa karşı sosyalizm mücadelesine katkı koymak için aday oluyor. KSP olarak bu seçimlerde siz emekçi halkımızdan, tüm emperyalist üslerden, tüm yabancı ordular ve işgal kuvvetlerinden arınmış bağımsız, birleşik ve demokratik bir Kıbrıs mücadelemize destek vermenizi bekliyoruz. ” ifadeleri kullanıldı. İşte açıklama: Değerli Basın Mensupları ve Emekçi Halkımız, Sizlere, Kıbrıs’ta çalışan insanların, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 28, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Sosyalist Partisi, AP seçimlerine katılacağını açıkladı.

Açıklamada, “Bu kürsüden emperyalizme ve emperyalist savaşlara karışı Barış için; kapitalist sömürüye, açlığa ve yoksulluğa karşı sosyalizm mücadelesine katkı koymak için aday oluyor.
KSP olarak bu seçimlerde siz emekçi halkımızdan, tüm emperyalist üslerden, tüm yabancı ordular ve işgal kuvvetlerinden arınmış bağımsız, birleşik ve demokratik bir Kıbrıs mücadelemize destek vermenizi bekliyoruz. ” ifadeleri kullanıldı.

İşte açıklama:

Değerli Basın Mensupları ve Emekçi Halkımız,

Sizlere, Kıbrıs’ta çalışan insanların, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin ve çilekeş vatanımızın toprağını alın terleriyle yıkayan yabancı göçmen emekçilerin hakları için savaşan Kıbrıs’ın Marksist-Leninist partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni temsilen sesleniyorum.

1960 Cumhuriyeti’nde seçimlerin etnik temelde düzenlenmiş olması, Kıbrıs halkı içinde ulusal ayrımcılığı pekiştirerek sınıfsal temelde siyasi örgütlenmenin önünde önemli bir engel teşkil etmiştir. İngiliz sömürge idaresi altında bile ortak partilerde örgütlenebilen kitleler sözde bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında bu olanaktan yoksun bırakılmışlardır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, saldırgan emperyalist bir devletler birliği olmasına rağmen, AB’ne üye olması ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilmesi ile, en azından AB parlamentosuna yönelik seçimlerde etnik temelde siyasi örgütlenmenin aşılabileceği görülmüştür.

2015’te yapılan AB parlamento seçimlerine partimiz Kıbrıs Sosyalist Partisinin yanı sıra, bağımsız aday Şener Levent ve bazı Kıbrıslı Rum ve Türklerin ortak örgütlülüğü olan ‘’Drasis/Eylem’’ grubunun katılımı ile seçmenler ilk kez etnik temelde olmayan bir seçim yaşamışlar ve her iki toplumdan adaylara oy verebilmişlerdir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu yıl 26 mayıs tarihinde yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine kendi adaylarımızla katılmaya karar vermiş bulunuyoruz.
Yaklaşmakta olan Avrupa Parlamentosu seçimleri konusunda yanılsamalar içerisinde değiliz. Bunun hayatlarımızı değiştirecek bir Avrupa Parlamentosu seçimi olmadığını biliyoruz. Ancak bu seçimlere katılmak istememizin nedeni, bu adımımızla bile, Avrupa Birliği’nin emperyalist karakterini vurgulayabilmek ve aynı zamanda ülkemizde patronları tarafından sömürülen binlerce işçiye seçme seçeneği sunabilmektir.

Sizlere vereceğimiz mesajın sermayeye, emperyalizme ve onun yerel temsilcilerine hitap etmeyeceğini biliyoruz. Sesimizin, Avrupa yanlısı burjuva algısını ifade eden çoğu kitle iletişim araçları aracılığıyla duyurulmayacağını da biliyoruz. Bu önümüzdeki kısa süre zarfında, partimizin yöneticileri, üyeleri ve sempatizanları partimizi ve görüşlerimizi tanıtmak için Kıbrıs’ın kuzey ve güneyindeki işçilere ulaşmaya çalışacaktır.

Komünistler olarak parmağımızın arkasına saklanmayı asla öğrenemedik, şimdi de öğrenecek değiliz. Alnımız aktır çünkü insanın insan tarafından sömürüsü bitene kadar en yüksek idealler ve sosyal adalet için mücadele edeceğiz.

Bu seçimlerde halkımızın iki seçeneği vardır: Yoksulluk, sefalet, sömürü ve baskı altına alınmayı kabul etmek veyahut da Kıbrıs Sosyalist Partisi’ne oy vererek başını dik tutarak kendi ayakları üzerinde durmak.

Partimiz bu seçimlere tüm Kıbrıs halkının bir parçası olarak ve özellikle de Kıbrıs işçi sınıfının temsilcisi olarak katılmaktadır. Bu seçimde adaylarımız Mehmet Birinci ve Kazım Halit olacaktır.

Partimizin komünist adayları Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde yaşayan tüm emekçilerin ve uluslararası işçi sınıfının çıkarlarını korumak ve ileri götürebilmek için, Avrupa Parlamentosunu emekçilerin bir kürsüsü olarak kullanmak için aday oluyor.

Bu kürsüden emperyalizme ve emperyalist savaşlara karışı Barış için; kapitalist sömürüye, açlığa ve yoksulluğa karşı sosyalizm mücadelesine katkı koymak için aday oluyor.
KSP olarak bu seçimlerde siz emekçi halkımızdan, tüm emperyalist üslerden, tüm yabancı ordular ve işgal kuvvetlerinden arınmış bağımsız, birleşik ve demokratik bir Kıbrıs mücadelemize destek vermenizi bekliyoruz. Kıbrıs’ı bir NATO üssü olmaktan çıkarmak, ABD emperyalizmini Ortadoğu’dan ve Doğu Akdeniz’den kovmak yalnızca komünistlerin önderliğindeki bir anti-emperyalist Birleşik Cephe ile mümkündür! Avrupa Birliği Emperyalizminin barbar karakterini teşhir etmek, emperyalist sermayenin sömürüsüne karşı mücadele etmek; Venezüela örneğinde tanık olduğumuz gibi AB demokrasisinin darbecileri koruyan sahte bir demokrasi olduğunu teşhir etmek üzere, siz emekçi halkımızın desteğini istiyoruz.

Avrupa Birliğinin emperyalist burjuvazisinin yozlaşmış ve hali hazırda emekçi halklar arasında teşhir olmuş temsili burjuva demokrasisinin yerine emekçi halkların doğrudan demokrasisinin uygulanması için vereceğimiz mücadeleye desteğinizi bekliyoruz.

Avrupa’da uluslararası proleteryanın evrensel çıkarlarını korumak ve ileri götürebilmek için, Kıbrıs’ta ve Avrupa ülkelerinde yükselmekte olan faşizme karşı Avrupa ve Kıbrıs emekçi halklarının anti-faşist, anti-emperyalist birleşik cephesinin kurulması mücadelemize destek olmanızı bekliyoruz!

Tüm dünyada emperyalist savaşlara hayır diyerek, derhal ve koşulsuz barış hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan emekçilerinin kardeşliği ve dünyanın tüm işçileri ve ezilen halklarının birliği için mücadelemize devam edeceğiz.

Gelecek sosyalizmdedir!

Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez Komitesi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık