AktüelEkonomi PolitikKıbrıs SorunuKorkmazhan: Liderler buluşması müzakerelerin önünü açmalı!

Sol Hareket Aktivisti Abdullah Korkmazhan, liderler buluşmasının müzakerlerin önünü açması gerektiğini kaydetti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 7, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesinin büyük oranda liderler buluşmasının sonucuna bağlı olduğunun altını çizdi.

Liderler buluşmasının müzakere süreci ile gayri resmi konferans sürecinin önünü açması gerektiğine vurgu yapan Korkmazhan, liderler buluşmasının sonuçsuz kalması durumunda, ülkenin geleceği açısından yıkıcı sonuçları olacağı ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın, gerginlik ve kalıcı bölünme tehlikesinin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Her iki lidere de buluşma öncesi iyi hazırlık yapmaları ve müzakerelerin başlaması için kararlı ve yapıcı olmaları çağrısında bulunan Korkmazhan, Kıbrıs’taki statükonun tüm Kıbrıslıların geleceğini tehdit ettiğini ve kapsamlı çözümün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Müzakere zemini federasyondur.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden, birinde güvenlik, diğerinde sorunun iç yanlarının çarpraz bir şekilde görüşüleceği şekilde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve işbirliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar“ dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı ve rejimden kurtulma kararlılığında olduğunu ve federal çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü kaydeden Korkmazhan, toplumsal irade karşısında eski ve yeni statükocuların çözümsüzlük çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©