AktüelEkonomi PolitikKıbrıs SorunuKorkmazhan: Liderler buluşması müzakerelerin önünü açmalı!

Sol Hareket Aktivisti Abdullah Korkmazhan, liderler buluşmasının müzakerlerin önünü açması gerektiğini kaydetti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 7, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesinin büyük oranda liderler buluşmasının sonucuna bağlı olduğunun altını çizdi.

Liderler buluşmasının müzakere süreci ile gayri resmi konferans sürecinin önünü açması gerektiğine vurgu yapan Korkmazhan, liderler buluşmasının sonuçsuz kalması durumunda, ülkenin geleceği açısından yıkıcı sonuçları olacağı ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın, gerginlik ve kalıcı bölünme tehlikesinin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Her iki lidere de buluşma öncesi iyi hazırlık yapmaları ve müzakerelerin başlaması için kararlı ve yapıcı olmaları çağrısında bulunan Korkmazhan, Kıbrıs’taki statükonun tüm Kıbrıslıların geleceğini tehdit ettiğini ve kapsamlı çözümün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Müzakere zemini federasyondur.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden, birinde güvenlik, diğerinde sorunun iç yanlarının çarpraz bir şekilde görüşüleceği şekilde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve işbirliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar“ dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı ve rejimden kurtulma kararlılığında olduğunu ve federal çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü kaydeden Korkmazhan, toplumsal irade karşısında eski ve yeni statükocuların çözümsüzlük çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık