AktüelKıbrıs SorunuKızılyürek TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyine uyguladığı sistematik müdahaleyi AP’ye taşıdı

Türkiye’nin hem işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi, hem de ekonomik dayatmaları ve İslamlaştırma hareketlerini içeren sistematik müdahalesi konusunu Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek yaptığı soru önergesi aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na taşıdı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 21, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Türkiye’nin hem işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi, hem de ekonomik dayatmaları ve İslamlaştırma hareketlerini içeren sistematik müdahalesi konusunu Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek yaptığı soru önergesi aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na taşıdı.

Niyazi Kızılyürek soru önergesinde Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Türkiyeli yerleşimcilerin vatandaş yapılmalarının son yıllarda arttığını ve bu şekilde Kıbrıslıtürklerin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunulduğunu kaydetti. Sadece yerleşiklerin üye olduğu bir siyasi partinin şimdiden var olduğunu ifade eden Kızılyürek, yerleşiklerin vatandaş yapılmaları için Türkiye’nin Kıbrıslıtürk makamlara baskı yaptığını da ekledi. Bu siyasi boyutun yanı sıra, Türkiye’nin her tür sağlıklı rekabet kavramını da çiğneyerek, adil rekabet olmaksızın ekonomik alanda varlığını güçlendirdiğini belirtti. Kültürel alanda da Türkiye hükümetinin laik Kıbrıslıtürk toplumuna karşı bir “Kulturkampf” başlattığına ve kamusal alanda dini öğeleri dayatmaya çalıştığına işaret etti.

Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek yaptığı soru önergesinde, bu olumsuz hareketlerin sonucu olarak, (AB’nin en küçük toplumu olan) Kıbrıslıtürk toplumunun asimilasyonu ve Türkiye’ye entegrasyonu tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydederek, Avrupa Komisyonu’na Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşturucusu olarak Kıbrıslıtürk toplumunun kendi kimliği ve onuruyla yaşayabilmesi için, Türkiye’nin bu uygulamalarına etkin bir şekilde karşı koyulabilmesine komisyonun nasıl katkıda bulunma niyetinde olduğunu sordu.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..