AktüelEkonomiKıbrıs’ta sosyal ekonominin gelişimine destekleyici bir çerçeve oluşturulması için öneriler

Sosyal girişimcilik, ortak fayda için pozitif sosyal ve çevresel etki sağlamak adına sürdürülebilir büyüme ve erişim ile kazanç elde edilmesiyle ekonomik ve işsizlik krizlerinin üstesinden gelinmesi için dikkate değer bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, sosyal ekonomi Kıbrıs’ta popülerlik kazansa da, sosyal girişimlerin gelişimini teşvik eden bir destek sistemi ve mali teşvikler bulunmamaktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Go Social: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen” Kıbrıs’ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi” Ağ Oluşturma Çalıştayı, Kıbrıs’ta sektörün...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 14, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sosyal girişimcilik, ortak fayda için pozitif sosyal ve çevresel etki sağlamak adına sürdürülebilir büyüme ve erişim ile kazanç elde edilmesiyle ekonomik ve işsizlik krizlerinin üstesinden gelinmesi için dikkate değer bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, sosyal ekonomi Kıbrıs’ta popülerlik kazansa da, sosyal girişimlerin gelişimini teşvik eden bir destek sistemi ve mali teşvikler bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Go Social: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen” Kıbrıs’ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi” Ağ Oluşturma Çalıştayı, Kıbrıs’ta sektörün gelişimine yönelik politika yapıcıların hareketliliğini ve katılımını artırmak için Kıbrıs’tan ve yurtdışından sosyal ve çevresel ekonominin kilit paydaşlarını bir araya getirdi. Çalıştay, yeni ve yerleşik ekonomik faaliyetlerde sosyal girişimciliğin potansiyelinin yanı sıra, özellikle istihdam edilebilirliği artırma ve hassas grupların işe entegrasyonunu destekleme bağlamında Kıbrıs için sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları vurguladı.

Açılış konuşmacılarının sunumlarından ve çalıştay tartışmalarından yola çıkarak Kıbrıs’ta sosyal ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmak adına aşağıdaki temel öneriler sunuldu:

 • Sürdürülebilir, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil bir gelecek için önemli bir itici güç olan sosyal ekonominin önemi ve faydalarını vurgulamak için ulusal bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi
 • Okul eğitiminin her düzeyinde sosyal ve çevresel girişimciliğe teşvik ederek, gelecek nesiller arasında pozitif bir sosyal girişimcilik kültürü oluşturulması
 • Sosyal ekonominin gelişimine teşvik oluşturmak için şirketlere vergi muafiyeti gibi cazip teklifler sağlanması
 • Sosyal ekonomiye geçiş yapmak isteyen mevcut ve yeni sosyal ve çevresel işletmelere  yerel kurumlar ve AB fonlarından kolayca erişebilecekleri hibe ve sübvansiyonlar sağlanması
 • Girişimlerin başlaması ve büyümesine destek olmak için yenilikçi ve çözüm odaklı tohum finansmanı fırsatları yaratılması
 • Yeni sosyal girişimcilik yasasına sosyal işletmeler için basitleştirilmiş ihale prosedürleri ve raporlama yükümlülükleri dahil edilmesi
 • Genç nesil girişimcilerin Döngüsel Ekonomi prensiplerinden ortaya çıkan yeni iş modelleri konusunda eğitilmesi
 • Tüketiciler arasında sosyal ekonomi ürünleri ve hizmetlerinin farkındalık ve görünürlük kazanması adına sosyal işletmeler için tanınabilir sertifika/etiket oluşturulması
 • Göçmenler ve sığınmacılara yeşil iş konusunda kendi işlerine entegre edebilecekleri eğitimler sağlayarak sosyal ve dayanışma ekonomisine teşvik edilmesi
 • İşsiz ve hassas sosyal gruplardaki gençleri  eğitsel/akademik konularında, ayrıca sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik ve yeşil döngüsel ekonomi için önemli olan meslekler konusunda da eğitilmesi
 • Kıbrıs bağlamında mevcut sosyal ve çevresel ihtiyaçlar ve zorluklar hakkında eğitim programları düzenlenmesi
 • Sosyal girişimlerin COVID-19 pandemi etkileriyle mücadele ve iyileşme yolunda nasıl çözümler bulunabileceği konusunda pratik rehberler sağlanması
 • Sosyal girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanabilirliği için Kıbrıs’taki kuruluşlar, yerel kurumlar ve özel sektör arasında ortaklık ve işbirliğine teşvik edilmesi

Erken aşamalarında olmasına rağmen, Kıbrıs’ta yeni bir sosyal ekonomi doğuyor. Kamu yetkilileri, sosyal ve ekonomik aktörler arasında daha iyi işbirliği ve taahhüt gereklidir. Destek mekanizmalarının geliştirilmesi, mali teşvikler, kaynak seferberliği, bilinçlendirme, sosyal girişimcilik eğitimi ve öğretimi için koordineli eylemler, sektörün gelişimi için temel unsurlardır.

Bu önerileri daha fazla tartışmak adına, Kıbrıs’ta sosyal ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmak için önerilen önlemleri gerçekleştirmeye yönelik çabaları ve tartışmayı sürdürmeyi amaçlayan “Let’s Go Social” adlı bir podcast serisi de oluşturuldu. Bu seri, sosyal girişimciliğin Kıbrıs’ta gelişmesi için toplu olarak daha uygun bir ortam yaratmanın yollarına ilişkin bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmak üzere çeşitli çalışma alanlarından konuk konuşmacıların davet edildiği 5 bölümden oluşuyor. Podcast bölümleri, projenin web sitesi (www.gosocialcy.eu) ve YouTube kanalının yanı sıra Spotify’da İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.

8 Ağustos 2021’de bitecek olan Go Social projesinin kapanış töreni 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16:30’da Naci Talat Vakfı, Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık