AktüelKültürKıbrıslıtürk üyeler istifa etti

Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında aldığı ortak karar çerçevesinde oluşturulan “İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi”nin Kıbrıslıtürk üyeleri komitedeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 26, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında aldığı ortak karar çerçevesinde oluşturulan “İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi”nin Kıbrıslıtürk üyeleri komitedeki görevlerinden  istifa ettiklerini duyurdu.

Kıbrıslıtürk üyeler, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının komitenin belirlediği ilkeleri ile bağdaşmadığı gerekçesi ile istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

2015 yılında iki lider Sn.Mustafa Akıncı ve Sn.Nikos Anastasiadis’in aldığı ortak karar çerçevesinde İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi oluşturulmuştu. Bu komite 5 yıl boyunca yapılan çalışmalardan sonra 18 Ekim 2020 seçimlerinde ortaya çıkan sonuç çerçevesinde komitenin belirlediği ilkeleri ile bağdaşmadığı için, Komitenin tüm Kıbrıslı Türk  üyeleri istifalarını gerekçeleri ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’na  sundu.

24 Ekim 2020 tarihli istifa yazısı aşağıdaki gibidir:

“2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, iki lider Sayın Mustafa Akıncı ve Sayın Nicos Anastasiadis’in aldığı ortak karar çerçevesinde, iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi oluşturuldu.

Oluşan iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk kanadı olarak beş yıl boyunca ortak komitede oy birliği ile belirlenen ilkeler çerçevesinde, gönüllü olarak görev yaptık.

Bu komitenin amacı; ada coğrafyasında yaşayan farklı kültürleri ötekileştirmeden bir arada barış içinde yaşatmayı; farklılıkları bir araya getirerek hoşgörü ve empati oluşturmayı; zenginliğimiz olan çok kültürlülüğü tanımayı, anlamayı ve saygıyı yaşam biçimi haline getirmeyi; Kıbrıslıları sanatın evrensel dilinde buluşturarak ortak değerler yaratmayı ve bu doğrultuda kültür ve sanat alanında Kıbrıslıların günlük yaşantılarını iyileştirmeyi,  kolaylaştırmayı ve oluşturulacak Federal Birleşik Kıbrıs’ın temeli olacak olan federal kültürün yaratılması doğrultusunda çalışmalar yapmaktı.

Bu amaç doğrultusunda, iki toplumun federal çözüm temelinde yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdik.

Ancak 18 Ekim 2020, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından ortaya çıkan sonucun, komitemizin iki kanadınca (Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum) oybirliği ile karara bağladığı ilkeler ile bağdaşmadığını düşünmekteyiz.

Oluşan yeni durumu dikkate alarak, göreve gelen Cumhurbaşkanı’na, birlikte çalışacağı komite üyelerini seçme olanağı vermek amacıyla da, aşağıda imzaları olan iki toplumlu Kültür Teknik Komitesi eş başkanı ve üyeleri olarak istifamızı saygılarımızla sunarız.”

Kani Kanol (Eş-başkan)
Ruzen Atakan
Mehmet Kansu
Yaşar Ersoy
Emin Çizenel
Aslı Bolayır
Musa Kayra
Yıltan Taşcı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık