AktüelEkonomi PolitikKıbrıslıların yüzde 22.3’ü yoksulluk riskiyle karşı karşıya

AB istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında Avrupa Birliği nüfusunun 92,4 milyon kişiye denk gelen % 21,1'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 22, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Bu haber ilk kez 17 Ekim 2020 tarihinde Alithia Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu – Hazırlayan: Vula Harana

AB istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında Avrupa Birliği nüfusunun 92,4 milyon kişiye denk gelen % 21,1’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı. 2018’e kıyasla (ki 2018’de bu oran % 21,6’ydı) biraz daha düşüktü. Kıbrıs’ta bu oran 2018’de % 23,9’dan 2019’da% 22,3’e düştü. Eurostat’a göre AB Üye Devletleri’nin COVID-19’un yayılmasına karşı önlemler almasından tam bir yıl önceki bu veriler COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkisinin analizi için kullanılacak kriterlerden biri olacak.

2019’da yedi üye devlette nüfusun dörtte birinden fazlası yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor: Ülkeye göre bu oranlar şöyle: Bulgaristan (% 32,5), Romanya (% 31,2), Yunanistan (% 30), İtalya ve Letonya % 27,3, Litvanya (% 26,3) ve İspanya (% 25,3). Buna karşılık, en düşük yoksulluk veya sosyal dışlanma riski oranlarına sahip ülkeler (% 12,5)la Çek Cumhuriyeti, (% 14,4)le Slovenya, (% 15,6)yla Finlandiya, (% 16,3)le Danimarka, (% 16,4)le Slovakya, (% 16,5)le Hollanda ve (% 16,9)la Avusturya kaydedildi.

Buna ek olarak, 2019’da AB nüfusunun % 16,5’i 2018’de kaydedilen % 16,8’lik sosyal transferler (yani gelir yoksulluğu) sonrasında yoksulluk riskinin altına düştü. Gelir yoksulluğu, bir hanede yaşayan insanların gelir düzeyinin ulusal gelir düzeyinden düşük olmasını ifade eder. AB üye ülkelerinde 5 kişiden birinden fazlasının gelir yoksulluğu şartlarında yaşama oranı ise şöyle sıralanıyor: Romanya’da (% 23,8), Letonya’da (% 22,9), Bulgaristan’da (% 22,6), Estonya’da (% 21,7), İspanya (% 20,7), Litvanya (% 20,6) ve İtalya (% 20,3)ü gelir yoksulluğu riski altındadır. Ölçeğin diğer ucunda en düşük oranlar ise şöyle: Çek Cumhuriyeti (% 10,1), Finlandiya (% 11,6), Slovakya (% 11,9), Slovenya (% 12,0), Macaristan (12 ,% 3), Danimarka (% 12,5), Hollanda (13,2), Avusturya (% 13,3) ve Fransa (13,6). Kıbrıs’ta bu oran % 14,7, Yunanistan’da ise % 17,9’dur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık