AktüelEkonomi PolitikKıbrıs’ın kuzeyindeki halk liderlik mekanizmalarının yıkıldığını düşünüyor

Mesleki kariyerine İngiltere Keele Üniversitesi’nde devam eden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakal, doktora öğrencisi Halime Ünver ile “Kıbrıs’ın kuzeyinde Anomi ve Federal Çözüm” temalı bir anket çalışması düzenledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 15, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Mesleki kariyerine İngiltere Keele Üniversitesi’nde devam eden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakal, doktora öğrencisi Halime Ünver ile “Kıbrıs’ın kuzeyinde Anomi ve Federal Çözüm” temalı bir anket çalışması düzenledi.

2 yıl boyunca Kıbrıs’ın kuzeyindeki politik tutum ve davranışların ölçüldüğü araştırma kapsamında, 3 bin 570 kişi ile görüşüldü.

Son dönemlerde artan suç ve toplumsal buhran seviyesinde yaşanan güncel olaylar ile bireylerin toplum yapı ve düzenine yönelik algıların bilimsel seviyede irdelenmesi amacı taşıyan çalışma, Kıbrıs’ın kuzeyindeki halkın, liderlik mekanizmalarının yıkıldığını ve işlevini kaybettiğini düşündüğü sonucunu ortaya çıkardı.

Bu algının giderek artmaya devam ettiği de bildirilen sonuç bildirgesinde, şu açıklamalara da yer verildi:

Halkta, yüksek seviyelerde geleceğe yönelik umutsuzluk ve çaresizlik algısı vardır ve bu algı artma eğilimindedir.

8 aylık dönemde Kıbrıs sorununa federal bir çözüm getirmeye yönelik destek artmıştır. Sosyal dokunun yıkılması ve geleceğe yönelik umutuzluk federal çözüme desteği olumsuz etkilerken, diğer bir ifade ile azaltırken, toplumsal liderlik mekanizmalarının yıkılması veya işlevini kaybetmesi federal çözüme desteği olumlu etkilemekte, yani arttırmaktadır.

Alan ve Yöntem Bilgileri

KKTC genelinde Nisan –Mayıs 2019 ve Aralık 2019 – Ocak 2020 dönemlerinde alan uygulamasını LİPA nın yaptığı iki anket (Anket 1 bin katılımcı, Anket 2 bin 570 katılımcı) çalışması gerçekleştirildi.

Her iki araştırmayada 18 yaş ve üstü, oy kullanma hakkına sahip ve KKTC nüfusunun genel dağılımını yansıtan katılımcılarla tesadüfü örnekleme metoduyla, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

Anomi bilimsel standartlara uygun olarak çoklu soru yöntemi (anket) kapsamında tüm boyutları ile ölçüldü.

Ankette yer verilen maddeler daha önce benzer araştırmalarda kullanılmış, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış maddelerden seçildi. Her boyut toplamda üçer soru ile ölçülmüş ve daha sonra bu üç soruya verilen yanıtların ortalaması alınarak her bir boyut için ortalama bir değer elde edildi.

Çalışma giderleri Keele Universitesi tarafından karşılandı.

Ankette ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık