UncategorizedKıbrıs’ın kuzeyinde işsiz sayısı 9 bin 317

kktc genelinde işsiz sayısı 2019 yılında, 2018’e göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 23, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

İşsizlik oranı ise yüzde 0,6’lık bir düşüşle yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,4 olarak hesaplanırken, yüzde 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, yüzde 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplandı.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, “2019 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarını açıkladı.

Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak işgücü piyasasının incelenmesine kaynak olan Hanehalkı İşgücü Anketlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan anketlerle tam uyumlu ve karşılaştırılabirlir standartlarda sonuçlar elde edilebildiğini kaydetti.

71 anketör… 18 kontrolör

2019 Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasında 71 anketör, İstatistik Kurumu’ndan da 18 personel kontrolör olmak üzere toplam 89 kişinin görev aldığını belirten Öksüzoğlu, tablo şeklinde paylaştığı anket sonuçları ile ilgili şunları kaydetti:

“kktc genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6’lık bir düşüşle % 6,3 seviyesinde gerçekleşti.  Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı % 19,4 olarak hesaplanırken ,% 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, % 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplanmıştır.

2019’da toplam istihdam 138 bin 438 kişi… İstihdam oranı % 48,1…  

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin 27 kişi artarak 138 bin 438 kişi olurken İstihdam oranı % 48,1 olarak hesaplanmıştır. İstihdam oranı % 51,6 ile en yüksek Lefkoşa’da, % 32,1 ile en düşük Lefke’de gerçekleşmiştir.

Kadın İstihdamı

2019’da istihdam edilenlerin, % 35,5’i (49 169 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. İstihdam edilen kadınların (49 169 kişi) % 88.1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kadınların % 85,5’i ücretli ve maaşlı, % 2,1’i yevmiyeli, % 4,0’ı işveren, % 6,1’i kendi hesabına, % 2,2’si ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

Erkek istihdamı

2019’da istihdam edilenlerin % 64,5’i (89 270 kişi) erkekler oluşturmaktadır. İstihdam edilen erkeklerin (89 270 kişi) % 72,6’sı hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin % 76,9’u ücretli ve maaşlı, % 4,0’ı yevmiyeli, % 6,0’ı işveren, % 12,7’si kendi hesabına, % 0,4’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

Sektörlere göre istihdam

Hanehalkı işgücü araştırması, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Revize 2 kullanılmıştır.

2019 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelenmiştir. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı % 4,1 sanayi sektörünün payı % 10,0, inşaat sektörünün payı %7,9 ve hizmetler sektörünün payının da % 78,1 olduğu görülmektedir.

kktc genelinde 5,620 kişi tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, bunların %14,2’sini (800  kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.

İstihdam edilenlerin eğitim durumu

2019 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kktc genelinde istihdam edilenlerin  % 17,9’unu ilkokul, % 16,3’ünü orta veya dengi okul (ilköğretim dahil), % 34,0’ını lise ve dengi okul, % 4,8’ini 2 veya 3 yıllık yüksekokul,  % 21,2’sini 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, % 4,0’ını yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil), % 0,4’ünü ise doktora mezunları oluşturmaktadır.”

İşgücüne katılma oranı % 51,3 olarak gerçekleşti

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, işgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranının; kktc genelinde yüzde 51,3 olarak gerçekleştiğini kaydetti. İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 55,2, Gazimağusa’da yüzde 50,3, Girne’de yüzde 51,2, Güzelyurt’ta yüzde 45,4, İskele’de yüzde 53,0, Lefke’de ise yüzde 34,8 olarak hesaplandı

İşgücüne dahil olmayanlar

2019 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,7’sini (140 bin 55 kişi) işgücüne dahil olmayanların oluşturduğunu ifade eden Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, kktc genelinde eğitimine devam edenler % 29,4 (41 bin 242 kişi) ile işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahiptir. Bunu % 22,3 (31 bin 232 kişi) ile emekliler, % 20,3 (28 bin 445 kişi ) ile ev kadınları ve % 10,1 (14 bin 149 kişi) ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.”

Öksüzoğlu, anket sonuçları ile ilgili daha geniş bilgiye İstatistik Kurumu’nun internet adresi “www.stat.gov.ct.tr” adresinden ulaşılabileceğini de kaydetti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık