AktüelİnsanYaşamKıbrıs’ın güneyinde “ötanazi” tartışılıyor

70 sayfalık araştırma çalışması Meclise sunuldu
Gazedda KıbrısOcak 25, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs’ın güneyinde “ötanazi” Meclis’te tartışılıyor.

Politis Gazetesi’nin “Ötanazi konusu en nihayet Mecliste tartışılıyor – Takdir yetkisi aranıyor” başlıklı haberi şöyle:

Bugüne kadar pek çok kez Temsilciler Meclisini meşgul etmiş olan ötanazi hakkındaki tartışmaların başlamasıyla birlikte konu masaya resmen de yatırılmış oldu. Gerek hukuki gerekse de etik çerçevede çok sayıda büyük sorular içeren konu, büyük dikkat ve açıklıkla ele alınmayı gerektiriyor.

Kıbrıs Barosu’nun gerçekleştirmiş olduğu konuyla ilgili 70 sayfalık araştırma çalışması Meclise sunuldu ve Hukukçu Ahilleas Dimitriadis çalışmanın düşünce üretiminde etkili rol oynamasını umut ettiğini belirtti. Konu hakkında görüş belirten başka hukukçular da “doktor yardımıyla ölüm” kavramının, bir yandan bu kavramın istismar edilmesine olanak bırakılmaması, öte yandansa, doktorların yasal koruma altında olabilmesi için çok net olması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Tabipler Birliği’nden tartışmada yer alan Dr. Mihalis Anastasiadis, sivil toplumun görüşlerini aldıktan sonra ve Hipokrat yemini çiğnenmiş olup olmadığı, intihara teşebbüste yardım niteliği taşıyıp taşımadığı ve tıbbın işlevini kesintisiz olarak yerine getirmesinin dikkate alınıp alınmadığı gibi sorulara cevap alındıktan sonra görüş belirtileceğini kaydetti. Biyoetik Kurulu Başkanı Konstandinos Fellas’ın açıklamaları da aynı çerçevedeydi.

Bu arada Kutsal Sinod’un konuya dair görüşleri enteresan oldu. Arşimandrit Yeoryios “Ölümün insanı ölümsüzlüğe ulaştırması umuduyla, yaşamı ve ölümü buyuran sadece Tanrı’dır” dedi. Ve bu konuda her halkın kültürüne ve Hıristiyanlığın bu konudaki yaklaşımına ayrıca önem verilmesi gerektiğini vurguladı. “İnsan bu dünyaya ne zaman geleceği ve bu dünyadan ne zaman ayrılacağı konusunda karar verme talebinde bulunamaz” dedi.

RIK-Vula Harana

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık