AktüelİnsanYaşamKıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği amaç ve görevlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan birliğin amaçlarını, görevlerini ve yapacakları faaliyetleri kamuoyu ile paylaştılar.  Birlik Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, diyetisyenin sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programlarını belirleyen, hastalar için hekim yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme programlarını hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubu olduğunu belirtti.  Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 19, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan birliğin amaçlarını, görevlerini ve yapacakları faaliyetleri kamuoyu ile paylaştılar. 

Birlik Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, diyetisyenin sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programlarını belirleyen, hastalar için hekim yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme programlarını hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubu olduğunu belirtti. 

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği yasasının 2017’de yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde faaliyet gösteren diyetisyenlerin icra ettikleri mesleğin disiplin ve etik anlayışını denetlemek birliğin temel görevi haline geldiğini vurgularken, bu yasayla beslenmeyle alakalı bilgi kirliliğini önlemek ve diyetisyen dışında kişilerin/kurumların beslenme bilimini icra etmesini ve halkı yanlış bilgilendirmesini de önlemeyi amaçlanmış olup halk sağlığının korunması yönünden ciddi bir adım atıldığını belirtti.

Birliğin toplum sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda devletin çeşitli organlarına destek vermeye hazır olduklarını belirten Dr. Dyt. Ayşe Okan, halihazırda Sağlık Bakanlığı ile ada genelindeki ekmeklerin standartları konusunda istişare halinde olduklarını kaydetmiştir. Bunun yanında  Dr. Dyt. Ayşe Okan halk sağlığı sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yapılacak projelere destek vereceklerini de belirtti.

Ayrıca Dr. Dyt. Okan geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile KTDB arasında şehir sakinlerinin dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacı ile “Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” vizyonu kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandığını vurguladı. Bu protokol çerçevesinde Spor Dairesi’nin de katkılarıyla 18-19 Mayıs tarihlerinde Atatürk Spor Tesisleri ve çevresinde Wellness Festivali’ni gerçekleştireceklerini duyurdu. 

KTDB Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) 9. olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde meslektaşlarımızın oylarıyla yeni yönetim kurulu olarak Ben KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan ve yönetim kurulu üyeleri:

Genel Sekreter; Uzm. Dyt. Hidayet Ağören

Mali koordinatör; Uzm. Dyt Özcan Nuri

Eğitim Koordinatörümüz; Uzm. Dyt Emine Ömerağa

Halkla İlişkiler Koordinatörlerimiz; Dyt. Tünay Tuğcan ve Uzm. Dyt Yazgı Ötüken

Yedek Üyelerimiz; Uzm. Dyt. Seliz Bağcılar, Dyt. Safir Sorakın ve Dyt. Orhan Özdengiz göreve getirildik ve önümüzdeki iki yıl süresince bu görevi yürütmekle yola çıktık. 

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 2006 yılında Feriha Balkır öncülüğünde 15 diyetisyen tarafından kuruldu. 

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği beslenme bilimini icra eden Diyetisyenlerin haklarını korumak, savunmak, geliştirmek ve toplumu beslenme konusunda bilinçlendirmeyi görev edinen meslek örgütünü bir çatı altında toplama amacıyla kuruldu. 

Diyetisyen; 

Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programlarını belirleyen, 

Hastalar için hekim yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen,

Toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme programlarını hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur. 

Beslenme ve Diyetetik multidisipliner bir yapıya sahip olan bir bilim dalıdır. 

Uzun uğraşlar sonucu Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği yasasının 2017’de yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde faaliyet gösteren Diyetisyenlerin icra ettikleri mesleğin disiplin ve etik anlayışını denetlemek Birliğin temel görevi haline gelmiştir. 

Yasamızın yürürlüğe girmesi ile yaşadığımız en büyük sorunların başında gelen beslenme alanındaki bilgi kirliliğini önlemek, diyetisyen dışında kişilerin/kurumların beslenme bilimini icra etmesini ve halkı yanlış bilgilendirmesini de önlemek amacındayız. Aynı şekilde diyetisyen unvanı taşıyan meslektaşlarımızın da kendi meslek alanı dışında hizmet vermelerini engellemek ve danışma merkezlerini denetlemeyi hedefliyoruz. 

Beslenme anne karnından başlayarak ömür boyu süren yaşam kalitesini bire bir etkileyen bir süreçtir. Bir besinin tam olarak sağlıklı olabilmesi için o besinin güvenilir de olabilmesi gerekmektedir. Biz KTDB YK olarak daha sağlıklı bir toplum için ülkemizde yetişen, dışardan ülkemize giren tüm yiyecek, içecek ve besin maddelerinin denetiminin daha kapsamlı yapılmasını, ve aynı zamanda devlet kimya laboratuvarlarımızda besin öğesi analizlerinin yapılabilmesini istiyoruz. Güvenilir besini daha kaliteli kılmak için Tarım yapılan tüm alanların her yıl düzenli olarak toprağının, suyunun, tohumunun, kullanılan ilaç miktarının ve üretilen ürünün denetimlerinin daha kapsamlı yapılmasını  ve sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. 

Çocukluk çağı obezitesi ülkemizde ve dünya genelinde yetişkin dönemdeki kronik hastalıkların temelini oluşturmaktadır. Çocuklarımıza  sağlıklı beslenme farkındalığını oluşturabilmek için okullarda beslenme eğitimlerinin ivedilikle zorunlu hale gelmesini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı besine ulaşabilmeleri için Okul kantinlerinde satılan ürünlerin düzenli olarak denetiminin yapılmasını ve Okulların civarında bulunan tüm ticari işletmelerin de denetiminin düzenli olarak yapılmasını talep ediyoruz.

Besinin girdiği her alanda, toplu beslenme hizmeti veren her kuruluşta diyetisyen istisdamı yapılmasını istiyoruz. Besin sanayisi, oteller, kreşler, okulların mutfaklarında menü planlama ürün geliştirmek, besin güvenliği ve besinin denetimini sağlama amaçlı tüm toplu beslenme hizmeti veren kurulşların şartnamelerinde diyetisyen ile birlikte çalışmaları zorunlu kılınmalıdır. 

Yeni yönetim olarak çok dinamik ve aktif çalışma sürecine girmiş bulunuyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne henüz iki ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen, önümüzdeki bir yılın programlamasını tamamlamış bulunmaktayız

  • Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığına KKTC de üretilen ekmekler ile diyabetli hastaların kan şekerlerini regüle etmekte  güçlük yaşadığımızı dile getirmiştik
  • Ekmeğin, vatandaşın sofrasına sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı,

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, bakanlığa bağlı gıda mühendisleri, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Devlet Laboratuvarı’ndan uzmanların katılımı ile bir toplantı düzenleyerek ; ada genelindeki un ve ekmeklerin daha etkin bir şekilde denetlenmesi kararına vardık.

  • Sağlık Bakanlığı KKT’ deki üniversite öğrenci sayıları ve toplum ihtiyaçları arasındaki beş yıllık öngörü raporu hazırladıklarını; ve bu raporu Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’a sunarak KKTC deki üniversitelerin sağlık bölümlerine alınacak olan Kuzey Kıbrıs Türk  vatandaşı öğrencilere limit konulmasını talep edip, bu bölümlerde okuyacak olan öğrencilere burs verilmesini kaldırtmıştır. 

Sağlık bakanlığının hazırladığı beş yıllık öngörü raporunu KTDB olarak bizlerde destekliyoruz ve gereğinin yapılmasını istiyoruz. 

  • Sağlık bakanlığına yaptığımız ziyarette Sağlık bakanlığından devlet hastanelerinde görev almak üzere Diyetisyen münhallerinin açılacağı sözünü de aldık. 

Sağlık Bakanı sayın Dr. Filiz Besim’e bizi desteklediği için  buradan teşekkürlerimizi sunarız. 

  • KTDB YK bu yıl ilk kez gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 1. Ulusal Beslenme Kongresi düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.
  • 6 Haziran diyetisyenler günü nedeni ile 25 Mayıs’ta Bedestende düzenleyeceğimiz etkinlikte bu yıl ilk kez Meslekte 10., 20., 30., 40. yıllarını tamamlamış meslektaşlarımıza plaketlerini sunacağız. 
  • Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) arasında şehir sakinlerinin dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacı ile “Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” vizyonu kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Hazırlanan protokol, şehir sakinlerini yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı gıdalar tüketmeye teşvik etmek, gıda maddeleri ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için yapılacak tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Protokolün toplumda beslenme kaynaklı hastalıkların ve özellikle çocukluk çağı obezitesinin de azalmasına katkı sağlayacağını umut etmekteyiz. Lefkoşa Türk Belediyesi ile başlattığımız bu iş birliği bir başlangıç olup ülkedeki diğer tüm belediyelerle de aynı iş birliği kapsamında çalışmayı hedefliyoruz. 

  • Bu protokol kapsamında başlattığımız ilk faaliyetimiz Sürdürülebilir ve Sağlıklı yaşam temalı ‘Wellness Festivali’ için kolları sıvadık.  Wellness Festivali’ni Spor Dairesi’nin de katkılarıyla 18-19 Mayıs tarihlerinde Atatürk spor tesisleri ve çevresinde gerçekleştireceğimizi de buradan sizlere duyuruyoruz. Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilendirme toplantısı ve tanıtım çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacaktır.

Tüm sağlık meslek gruplarının (hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, psikologlar, spor eğitmenleri, laborantlar ve diyetisyenler) kendi meslek sınırlarını ihlal etmeden  birbirimizle istişare içerisinde ekip çalışmasını benimseyerek yola devam edeceğimize yürekten inanıyorum. 

Katılımınız için kendim ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına teşekkür ederim. 

Teşekkürler

Dr. Dyt. Ayşe Okan

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık