AktüelEkolojiYaşamKıbrıs iklim değişikliği nedeniyle su sıkıntısı çekecek ülkeler arasında

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 30, 2018
Djumba Hotel & Cafe

Yakın geçmişte yayınlanan Joint Research Centre (JRC) raporuna göre Kıbrıs iklim değişikliği nedeniyle su sıkıntısı çekecek güney Akdeniz ülkeleri arasında bulunuyor. Raporda bu duruma uyum stratejileri gerektiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu raporuna göre 2 derece ısı artışı senaryosunda su açısından kuzey-güney farklılığı ortaya çıkıyor. Güney Avrupa ülkeleri, özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve  Türkiye’nın artan su sıkıntısı ile karşılaşmaları bekleniyor.

Su konusunda baskının artması değişen su talebi ve su arzı ile bağlantılı olacak. Talep azalsa bile su arzındaki azalma daha fazla olacaksa su sıkıntısı artacak.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©