AktüelEkonomi Politik“Kıbrıs Cumhuriyeti’nde cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 10.4”

Kıbrıs Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Avrupa ortalaması %16’ya kıyasla Kıbrıs Cumhuriyeti’nde cinsiyete dayalı ücret farkının %10,4 olduğunu açıkladı
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 10, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Kıbrıs Cinsiyet Eşitliği Komitesi,  Avrupa ortalaması %16’ya kıyasla Kıbrıs Cumhuriyeti’nde cinsiyete dayalı ücret farkının %10,4 olduğunu açıkladı

7 Şubat Eşit Ödeme Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında Komite, cinsiyetler arası ücret farkının ekonomide kadınlar ile erkeklerin ortalama maaşları arasında fark olduğunu gösterdiğini belirtti.

Basın açıklamasında, AB’de cinsiyete dayalı ücret farkının %16 olduğu kadınlara 84 avro ödenirken erkeklerin ise 100 avro maaş aldıkları belirtildi.

Komite, gelir farkının erkeklerle kadınlar arasında genel cinsiyet eşitliğini göstermediğini sadece çalışanlara değindiğini ve farklı çalışma alanlarında çalışan kadınları temsil etmediğine dikkat çekiyor. Gelir ayrımının düşük eğitimli ya da eğitimsiz kadınları hesaplamazken yüksek gelir farkı ise Kıbrıs’ta olduğu gibi ya meslek ayrımı ya da kadınların önemli bir bölümünün yarı zamanlı istihdamı için söz konusu oluyor.

Komite, yapılan araştırmaların sosyal ortakların eylemlerinin aynı zamanda kadınların istihdamını, profesyonel ve aile hayatını ve genel olarak cinsiyetler arası eşitliği destekleyen yasal müdahalelerin, izleme mekanizmalarının güçlendirilmesinin ve daha başka dolaylı girişimlerin, ücret farkının azalmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Komite, tarafından düzenlenen tartışma forumları, seminerler ve bilgilendirici broşürler ve kampanyalar çalışanlar, öğrenciler ve toplum içinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Komite, ulusal politikaya ve toplu sözleşmelere yansıyan doğrudan ve dolaylı ayrımcılıktan uzak bir çalışma kültürünü sağlamlaştırmaya sürekli bir çaba ile katkıda bulunmayı amaçladığını açıkladı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık