AktüelEkonomiEkonomi PolitikKıbrıs Cumhuriyeti’nde %3.9 oranında büyüme!

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin yayımladığı rakamlara göre Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya, GSYH’ya göre büyüme oranı reel olarak 2018’in ikinci çeyreğinde olumlu oldu ve 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %3,9 olarak belirlendi. Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerini yazılı bir açıklamayla yorumlayan Maliye Bakanı Harris Georgiades, ekonominin sağlam büyümesinin üretim güçlerinin çok çalışmasının bir sonucu olduğunu, zor kararlarla Kıbrıs’ın istikrar ve olumlu umutlar yolunda olmaya devam ettiğinin bir teyidini oluşturduğunu ifade etti. Georgiades, “Hep birlikte, sorumlulukla bu çabayı sürdürmek görevimizdir”...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 14, 2018
Djumba Hotel & Cafe

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin yayımladığı rakamlara göre Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya, GSYH’ya göre büyüme oranı reel olarak 2018’in ikinci çeyreğinde olumlu oldu ve 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %3,9 olarak belirlendi.

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerini yazılı bir açıklamayla yorumlayan Maliye Bakanı Harris Georgiades, ekonominin sağlam büyümesinin üretim güçlerinin çok çalışmasının bir sonucu olduğunu, zor kararlarla Kıbrıs’ın istikrar ve olumlu umutlar yolunda olmaya devam ettiğinin bir teyidini oluşturduğunu ifade etti.

Georgiades, “Hep birlikte, sorumlulukla bu çabayı sürdürmek görevimizdir” dedi.

Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’ya göre büyüme oranının artması, ‘Otel ve Restoranlara, ‘Toptan ve Perakende Ticaretine, ‘İnşaata, ‘İmalata, ‘Uzman, Bilimsel ve Teknik faaliyetlere, ‘İdari ve Destekleyici hizmet faaliyetleri’ne bağlandı.

Olumsuz büyüme oranı da ‘Maliye ve Sigorta Faaliyetlerinde kaydedildi.

Kıbrıs Haber Ajansı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©