AktüelEkonomiEkonomi PolitikKıbrıs Cumhuriyeti’nde %3.9 oranında büyüme!

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 14, 2018
Djumba Hotel & Cafe

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin yayımladığı rakamlara göre Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya, GSYH’ya göre büyüme oranı reel olarak 2018’in ikinci çeyreğinde olumlu oldu ve 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %3,9 olarak belirlendi.

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerini yazılı bir açıklamayla yorumlayan Maliye Bakanı Harris Georgiades, ekonominin sağlam büyümesinin üretim güçlerinin çok çalışmasının bir sonucu olduğunu, zor kararlarla Kıbrıs’ın istikrar ve olumlu umutlar yolunda olmaya devam ettiğinin bir teyidini oluşturduğunu ifade etti.

Georgiades, “Hep birlikte, sorumlulukla bu çabayı sürdürmek görevimizdir” dedi.

Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’ya göre büyüme oranının artması, ‘Otel ve Restoranlara, ‘Toptan ve Perakende Ticaretine, ‘İnşaata, ‘İmalata, ‘Uzman, Bilimsel ve Teknik faaliyetlere, ‘İdari ve Destekleyici hizmet faaliyetleri’ne bağlandı.

Olumsuz büyüme oranı da ‘Maliye ve Sigorta Faaliyetlerinde kaydedildi.

Kıbrıs Haber Ajansı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©