AktüelEditoryalEkonomi PolitikGazedda'nın GündemiPolitikaKıbrıs, çatışma ortamından ekonomik anlamda en çok etkilenen 10 ülke arasında

https://in-cyprus.com‘dan çeviren Aycan Akcin Küresel Barış Endeksi’nin (GPI) en son raporuna göre Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi, dünyadaki şiddet ekonomisinden en fazla etkilenen yedinci ülke olarak kaydedildi. Global Peace Index (Küresel Barıç İndeksi)’nin bulgularına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi çatışma-ekonomisinden en çok etkilenen 7. ülke oldu. İndeks’e göre, 2017 GDP’nin % 37’si orduya ve 1974’ten kaynaklanan yerinden edinme maliyetlerini karşılamak için harcandı. “Savaş mağlubu Suriye’nin ekonomisi çatışmanın en çok etkilediği üllkedir ve savaş GDP’lerinin % 68’ine mal olmaktadır. Şiddet, Afganistan’da...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 8, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

https://in-cyprus.com‘dan çeviren Aycan Akcin

Küresel Barış Endeksi’nin (GPI) en son raporuna göre Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi, dünyadaki şiddet ekonomisinden en fazla etkilenen yedinci ülke olarak kaydedildi.

Global Peace Index (Küresel Barıç İndeksi)’nin bulgularına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi çatışma-ekonomisinden en çok etkilenen 7. ülke oldu.

İndeks’e göre, 2017 GDP’nin % 37’si orduya ve 1974’ten kaynaklanan yerinden edinme maliyetlerini karşılamak için harcandı.

“Savaş mağlubu Suriye’nin ekonomisi çatışmanın en çok etkilediği üllkedir ve savaş GDP’lerinin % 68’ine mal olmaktadır. Şiddet, Afganistan’da günümüzde bile GDP’sinin yaklaşık üçte ikisine mal olurken Irak ekonomisi değerinin yarısından fazlası demek oluyor. Dünya Ekonomik Formu websitesinde yazana göre ise “halbuki Kıbrıs Cumhuriyeti’deki durum bir anomalidir; çünkü, ekonomik maliyetinin çoğu nüfusun yerinden edinmesiyle bağlantılıdır.”

Raporda, 2017 yılında çatışmanın küresel ekonomik etkisinin 14,8 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Bu, dünyanın ekonomik faaliyetinin% 12.4’üne veya gezegendeki her bir kişi için 1.988 dolara tekabül eder.

Dünya Ekonomik Formu, şiddetin ekonomik etkisinin çatışma ve iç güvenlik harcamaları maliyetlerindeki artışa bağlı olarak 2017 yılında % 2 arttığını söylemekte ve bunun en büyük artışının Çin, Rusya ve Güney Afrika’daki güvenlik harcamalarında yapıldığını dile getirmektedir.

Raporda, ilk defa, mültecilerin küresel nüfusun% 1’ini oluşturduğu da kaydedildi.  Bu oran İngiltere’nin nüfusuyla hemen hemen eşdeğer olduğu da belirtildi.

Dünya Ekonomik Formu sonuçları şu şekilde sonlandırılabilir: “Dikkate değer bir nokta, genel askeri harcamalardaki GDP’nin bir parçası olarak düşmesi durumudur. 2018 Endeksine göre 88 ülke daha az harcama yapıyor olsa da 44 ülke daha fazla harcama yapıyor. Ülke başı GDP’nin bir parçası olarak ortalama askeri harcamalar uzun süren düşüşüne devam etmekte ki bu da ortalama 1.02 ülkenin daha az harcaması anlamına gelir”.

https://in-cyprus.com/news/local/cyprus-among-top-10-countries-whose-economies-are-most-affected-by-violence/?fbclid=IwAR3Fwv8ybRuw4qDwIeeeKzwTSQk41rBZ7YXmen3SiHlmR6reYq3Jjxsekek

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık