AktüelPolitikaKıbrıs Barış Konseyi Kongresi Gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Konseyi’nin (KBK) Olağan Kongresi “Kıbrıs’ta ve Dünyada Adaletli Barış” sloganıyla 8 Temmuz 2017 Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi. KBK eski Başkanı Donis Hristofinis, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Genel Sekreteri Hose Angel Maury De Toro, Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu Başkan Vekili Skevi Kukuma, Küba Devrimi Büyükelçisi ve efsane devrimci Ernesto Che Guevara’nın kızı Aleyda Guevara kongreye katılarak birer konuşma yaptılar. Kogremize Dünya Barış Konseyi’nin yanı sıra Küba Türkiye, Yunanistan, Suriye, Hindistan, Nepal, Brezilya, Güney Afrika...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 19, 2017
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıs Barış Konseyi’nin (KBK) Olağan Kongresi “Kıbrıs’ta ve Dünyada Adaletli Barış” sloganıyla 8 Temmuz 2017 Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

KBK eski Başkanı Donis Hristofinis, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Genel Sekreteri Hose Angel Maury De Toro, Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu Başkan Vekili Skevi Kukuma, Küba Devrimi Büyükelçisi ve efsane devrimci Ernesto Che Guevara’nın kızı Aleyda Guevara kongreye katılarak birer konuşma yaptılar. Kogremize Dünya Barış Konseyi’nin yanı sıra Küba Türkiye, Yunanistan, Suriye, Hindistan, Nepal, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’den barış hareketleri mesajlar gönderdiler.

Kongre delegeleri sunulan eylem raporu temelinde hareketin geçen kongreden bu kongreye kadarki dönemde faaliyetlerini değerlendirdiler; Kıbrıs’ta ve dünyada yaşanan siyasal gelişmeler temelinde önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini tesbit etttiler. Kongrenin oybirliğiyle onayladığı bildirgede de belirtildiği gibi, KBK Kıbrıs halkı içerisinde barışsever, antiemperyalist, savaş karşıtı ve dayanışma ruhunun geliştirilmesini hedefleyerek, üyelerine ve Kıbrıs’ta barışın ilerletilmesi duyarlılığını taşıyan herkese, kalıcı barış ve güvenlik koşullarında Kıbrıs’ın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi için, Kıbrıs’ın tamamen askersizleştirilmesi için, Orta Doğu’nun kitlesel imha silahlarından kurtulması için, nükleersizleştirme ve silahsızlanma için, emperyalist mekanizma NATO’nun dağıtılması ve emperyalist savaşlardan kurtulmak için, Dünya Barış Hareketi aracılığıyla kardeş barış hareketleriyle işbirliği için, kültür, eğitim, medya ve tıp alanından şahsiyetlerle işbirliği içerisinde Kıbrıs toplumunda barışın ilerletilmesi için Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü için mücadelelere hareketin katkısının daha sonuç alıcı olması için rolünün güçlendirilmesi çabasını destekleme çağrısında bulunmaktadır. Kongrede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mesaj da onaylandı.

Ayrıca kongrede 72 üyeden oluşan yeni Genel Konsey seçildi. Yeni Genel Konsey’in ilk oturumunda Başkan, Genel Sekreter ve KBK yeni Sekreteryası seçildi. KBK yeni Başkanı Baf Neapolis Üniversitesi Profesörü ve mühendis Stelyos Sofokli, yeni Genel Sekreteri Fanis Hristodulu seçildi. Yeni sekreteryada Merkez Örgütlenme Sekreteri Haris Paşas, Mali Sekreter Marios Mihailidis ile üye olarak Pieris Pieri, Konstantinos Anaksagoru, Hristos Nikolau, Muhammed Şaban, Yorgula Zinonos, Seviros Kulas ve Dimitris Palmiris yer aldı.

KIBRIS BARIŞ KONSEYİ KONGRE BİLDİRGESİ

 • Emperyalist düzenin tüm dünyada savaşlara ve acılara yol açtığı,
 • Küresel kapitalist krizin az sayıdaki zenginlerin servetiyle halkın yoksullaştırılması arasındaki uçurumu derinleştirdiği,
 • Uyuşturucu ve köle ticaretinin geliştiği,
 • Kürsel ekonomik krize rağmen askeri harcamaların ve silahlanmaların dev artış gösterdiği,
 • Sermayenin daha fazla kazanç elde etmesi uğruna çevrenin tehdit edildiği,
 • Yurdumuz hain faşist darbenin, Türk istilasının, yasadışı işgalin ve Taksimci statükonun trajik sonuçlarını sadece yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda bunlara paralel olarak sosyal eşitsizlikleri arttıran, halkı yoksulluğa ve sefalete sürükleyen, her şeyi yerle bir eden kemer sıkma politikalarının dayatılmasının trajik sonuçlarını da yaşadığı

bir dönemde Kıbrıs Barış Konseyi kongresini gerçekleştirmektedir.

“Kıbrıs’ta ve Dünyada Adaletli Barış” sloganıyla 8 Temmuz 2017’de Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Konseyi Kongresi tüm bunları dikkate alarak aşağıdakileri ilan eder:

1.​ Barış ve adalet ilkelerine ve ideallerine inanmaya, savaşların ve NATO gibi cani savaş ittifaklarının olmayacağı, askersizleştirilmiş, daha iyi bir dünyanın, bilim ve teknolojinin başarılarının yoksulluğun, açlık ve hastalıkların ortadan kaldırılması için değerlendirileceği bir dünyanın, halkların ve insanların haklarının ve çevrenin korunacağı ve saygı gösterileceği bir dünyanın inşası hedefine bağlı olmaya devam etmektedir.

2.​ Avrupa’nın militarizasyonuna, AB’nin NATO’yla bağlantısına, Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ile Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası yönelimine ve tüm dünyada askeri misyonlarına ve müdahalelerine karşı mücadele etmektedir. Askeri üslerin kapatılmasını ve kıtamız topraklarından bütün nükleerlerin uzaklaştırılmasını talep etmektedir. Kıbrıs’ta nükleer enerji kullanımına yönelik projelerin iptal edilmesini talep etmektedir ve Türkiye’de Akkuyu’da nükleer enerji santrali projesinin ilerletilmesini kınar. Aynı zamanda, istihdam yerleri açacağı bahanesiyle AB ekonomisini silah sanayisine yönelten AB kararlarına yoğun tepki göstermektedir.

3.​ BM Tüzük Şartı’na, uluslararası hukuka ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne inancını tekrarlamakta ve bunların pratikte uygulanmasını talep etmektedir.

4.​ Dünya Barış Hareketi’nin gelişmesini ve eğleminin koordinasyonu için ortaya koyduğu çabayı selamlamaktadır. Bununla ilgili olarak, Konsey’imizin ayrılmaz parçasını teşkil ettiği Dünya Barış Konseyi’nin önemli rolünü özellikle selamlamakta ve bu tamamen insancıl evrensel çabaya gücü oranında katkısını yoğunlaştırmaya da devam etme sözünü vermektedir.

5.​ Kıbrıslırumlara, Kıbrıslıtürklere, Maronitlere, Ermenilere ve Latinlere, tüm Kıbrıs halkına içten selamlarını sunmakta ve Kıbrıs halkını Taksimci statükoya karşı, özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için, bütün evlatlarını kucaklayan ortak vatan için çetin mücadelesini yoğunlaştırmaya çağırmaktadır. Uluslararası hukuka, BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarına ve Üst Düzey Anlaşmalara dayanacak, karşılıklı olarak kabul edilecek, yaşayabilir ve işler bir çözümü, kalıcı barış ve güvenlik koşullarında insan haklarını ve temel özgürlükleri güvence altına alacak bir çözümü sağlayacak, ilkeler ve üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde görüşmelerin sonuca ulaşması istek ve heyecanını ifade etmektedir. Türkiye’nin uzlaşmazlığını terk etmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü ilkelerine uyması için uluslararası toplumu Türkiye’ye baskı uygulamaya çağırmaktadır.

6.​ BM’nin belirlediği şekilde iki toplum arasında siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federal bir devlet çerçevesinde birleşik bir ülkeye götürecek bir çözüm için, yabancı orduların, vasilerin ve üslerin olmayacağı bir ülkede, bütün Kıbrıslıların temel özgürlüklerini ve insan haklarını güvence altına alacak bir çözüm için mücadelemizin yoğunlaşmasının kaçınılmaz gereksinim olduğu görüşündedir. Bunun, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin temel talebi olduğunu ve –somut koşullar altında adil bir çözüm için– tek yol olduğunu hatırlatırız.

7.​ Yukarıdakilerle ilişkili olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tamamen askersizleştirilmesinden ve Britanya Üsleri’nin lağvedilmesinden yana istikrarlı tezini teyit etmektedir.

8.​ Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etmeyen, bilakis ülkeyi savaş mekanizması NATO’nun bekleme odasına koyacak ve 1974 çifte cinayetini planlayan NATO’nun organı “Barış İçin Ortaklık”a Kıbrıs’ın girmesine güçlü bir şekilde karşı çıkmaktadır. Böylesi bir gelişme barışı, istikrarı, Kıbrıs’ın çocuklarının geleceğini sabote eder.

9.​ Kıbrıs’ın İsrail’le askeri işbirliğini kınar ve derhal bu işbirliğine son verilmesini talep eder.

10.​ Aynı zamanda 1982 Uluslararası Deniz Hukuk Sözleşmesi’ne derhal saygı gösterilmesini talep eder.

11.​ Türkiye’nin Kıbrıs halkına yönelik olarak yoğunlaşan saldırganlığını, Türkiye burjuvazisinin çıkarına ve emperyalist çıkarlara hizmet etme amacıyla bölgenin jandarması olarak rolünü güçlendirme hedefine ulaşma çerçevesinde Türk hükümetinin politikasının stratejik bir bölümü olan saldırganlığı kınamaktadır.

12.​ Dünyanın her yerinden halkımızın mücadelesiyle dayanışma içerisinde olan güçlere en içten teşekkürlerini sunar ve emperyalizme karşı özgürlük, adalet ve barış için mücadele eden bütün halklarla tam dayanışmasını ifade eder.

13.​ Emperyalizme karşı mücadele eden bütün halklara destek ve dayanışmasını dile getirir. Özellikle İsrail devletinin barbarlığına karşı direnen ve başkenti Doğu Kudüs olacak 1967 sınırlarında Filistin Devleti’nin özgürlüğü ve tanınması için mücadele eden kahraman Filistin halkına destek ve dayanışmasını ifade eder. Nice acılar çeken Suriye halkına, ABD’nin saldırganlığına ve ekonomik, ticari ve finansal ambargosuna karşı direnen kahraman Küba halkına, Amerikan saldırganlığına ve içişlerine yabancı müdahalelere karşı direnen Venezuela halkına destek ve dayanışmasını ifade eder.

14.​ Nerede yapılıyorsa yapılsın emperyalist müdahaleleri kınar. Özellikle komşu ve dost Suriye halkının kanının dökülmesini kınar. Suriye’deki dramatik çatışmaların temel nedeni bölgenin zengin kaynaklarının denetimi ve “Büyük Orta Doğu Projesi” için somut emperyalist planlarla başta ABD olmak üzere emperyalistlerin istedikleri değişiklikleri dayatma planıdır.

15.​ Avrupa Birliği ülkelerinin sınırları kapatması nedeniyle Akdeniz’de ölümle karşı karşıya gelen, mülteci toplama kamplarında sefil koşullarda mahsur durumda olan Suriye’den ve Kuzey Afrika ülkelerinden binlerce mülteciyle dayanışmasını ifade eder. AB üyesi bütün devletlerden birincisi Suriye’de kan dökülmesine son verilmesi için belirleyici bir biçimde katkıda bulunmalarını, ikincisi mültecilerin misafir edilmesinde üzerlerine düşen sorumluluğu üstlenmelerini ve mülteciler için insan onuruna yakışan kalacak yerleri yaratmalarını talep eder.

16.​ Bütün Orta Doğu’nun (nükleer, kimyasal, biyolojik) kitlesel imha silahlarının tümünden arındırılmış bölge ilan edilmesini talep eden Orta Doğu’nun kardeş barış hareketleriyle sesini birleştirir. İsrail’i Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı imzalamaya ve saygı göstermeye çağırır.

17.​ Filistin’in, Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin, Yemen’in, Batı Sahra’nın, Afganistan’ın ve doğal olarak Kıbrıs’ın da yasadışı işgaline son verilmesini, istikrarsızlık ve devletlerin sınırlarının değiştirilmesi hedefiyle var olan ya da var olmayan azınlık meseleleri bahanesiyle milliyetçilik, şovenizm ve iç çatışmaları körükleyen dış müdahalelere derhal son verilmesini talep eder.

18.​ KIBRIS’TA VE DÜNYADA BARIŞ VE ADALET İÇİN bütün halklarla ve bütün barışsever güçlerle birlikte mücadelemize devam ediyoruz.

Kıbrıs Barış Konseyi Kongresi her üyesini ve aynı zamanda Kıbrıs’ta ve dünyada barışın geliştirilmesi duyarlılığını gösteren herkesi hareketin daha sonuç alıcı olması için rolünün güçlendirilmesi çabasını desteklemeye çağırmaktadır. Kıbrıs Barış Konseyi önümüzdeki dönemde örgütsel olanaklarını iyileştirerek şunları hedeflemektedir:

 • KBK Tüzüğü temelinde faaliyetlerini belirleme ve yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu olan ilçe birimlerini yeniden faaliyete geçirerek çalışmalarının yaygınlaştırılması.
 • sendikal, çevreci, eğitimci örgütlerden, kültür ve spor alanından şahsiyetlerle ve eğitimin bütün derecelerinden, aynı zamanda milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, doktorlar ve medyadaki şahsiyetlerden üye kaydı.
 • daha fazla Kıbrıslıtürk yurttaşımızın katılımıyla hareketin iki toplumlu faaliyetlerinin güçlendirilmesi.

Kıbrıs Barış Konseyi Kıbrıs halkı içerisinde barışsever, antiemperyalist, savaş karşıtı ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi amacıyla:

 • Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü için kalıcı barış ve güvenlik koşullarında Kıbrıs’ın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi için,
 • Kıbrıs’ın tamamen askersizleştirilmesi için,
 • Orta Doğu’nun kitlesel imha silahlarından kurtulması için,
 • Nükleersizleştirme ve silahsızlanma için,
 • Savaş mekanizması NATO’nun dağıtılması ve emperyalist savaşlardan kurtulmak için,
 • Dünya Barış Hareketi aracılığıyla kardeş barış hareketleriyle işbirliği için,
 • Kültür, eğitim, medya ve tıp alanında şahsiyetlerle işbirliği içerisinde Kıbrıs toplumunda barışın ilerletilmesi için

önümüzdeki dönemde mücadelelerin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Aşağıda KBK’nin yeni seçilen Genel Konseyi’nin listesi yer almaktadır.

Kıbrıs Barış Konseyi Yeni Genel Konseyi

1.​ Stelyos Sofokli, Baf, Başkan

2.​ Fanis Hristodulu, Larnaka, Genel Sekreter

3.​ Haris Paşas, Lefkoşa, Merkez Örgütlenme Sekreteri

4.​ Marios Mihalidis, Lefkoşa, Mali Sekreter

5.​ Pieris Pieri, Lefkoşa, Sekreterya Üyesi

6.​ Konstantinos Anaksagoru, Lefkoşa, Sekreterya Üyesi

7.​ Yorgula Zinonos, Lefkoşa, Sekreterya Üyesi

8.​ Seviros Kulas, Lefkoşa, Sekreterya Üyesi

9.​ Hristos Nikolau, Mağusa, Sekreterya Üyesi

10.​ Dimitris Palmiris, Limasol, Sekreterya Üyesi

11.​ Muhammed Şaban, Larnaka, Sekreterya Üyesi

12.​ Koral Aşam, Lefkoşa, Üye

13.​ Emin Hikmet, Lefkoşa, Üye

14.​ Resa Göçkün, Girne, Üye

15.​ Abdullah Korkmazhan, Lefkoşa, Üye

16.​ Nuri Sılay, Lefkoşa, Üye

17.​ Murat Kanatlı, Lefkoşa, Üye

18.​ Sevgül Uludağ, Lefkoşa, Üye

19.​ Tula Antoniu, Lefkoşa, Üye

20.​ Savvas Aristidu, Limasol, Üye

21.​ Panayota Arnu, Larnaka, Üye

22.​ Yorgos Vasiliu, Mağusa, Üye

23.​ Niki Vasiliu, Limasol, Üye

24.​ Luiza Veresiye, Mağusa, Üye

25.​ Kostas Yennaris, Lefkoşa, Üye

26.​ Nikoletta Yeorgiyadu, Lefkoşa, Üye

27.​ Elpis Yoergiu, Lefkoşa, Üye

28.​ Marios Yoergiu, Mağusa, Üye

29.​ Renos Yoergiu, Larnaka, Üye

30.​ Yorgos A. Yoergiu, Lefkoşa, Üye

31.​ Yorgos K. Yoergiu, Larnaka, Üye

32.​ Yorgos Yalluris, Baf, Üye

33.​ İlias Dimitriu, Lefkoşa, Üye

34.​ Fotos Dimitriu, Larnaka, Üye

35.​ Tasos Dispiros, Mağusa, Üye

36.​ Yorgos Epaminonda, Limasol, Üye

37.​ Afroditi Evangelu, Limasol, Üye

38.​ Dora Zagulu, Baf, Üye

39.​ Alekos Themistokleus, Baf, Üye

40.​ Kulis Thedoru, Lefkoşa, Üye

41.​ Peter İosif, Limasol, Üye

42.​ Pavlos Kalasinatos, Lefkoşa, Üye

43.​ Hristakis Kumbaru, Lefkoşa, Üye

44.​ Andreas Kunnis, Mağusa, Üye

45.​ Haris Kriakidis, Baf, Üye

46.​ Denis Kiraku, Limasol, Üye

47.​ Andri Komodromu, Baf, Üye

48.​ Lia Musupetru, Mağusa, Üye

49.​ Nenat Bogdanoviç, Limasol, Üye

50.​ Pandelakis Pandeli, Larnaka, Üye

51.​ Skevi Paşa, Lefkoşa, Üye

52.​ Yorgos Pahis, Baf, Üye

53.​ Vera Polikarpu, Lefkoşa, Üye

54.​ Amvrosyos Prodromu, Baf, Üye

55.​ Yorgos Şammas, Lefkoşa, Üye

56.​ Yannakis Skordis, Limasol, Üye

57.​ Yannis Sofokli, Baf, Üye

58.​ İasonas Stavragis, Baf, Üye

59.​ Panayotis Stavrinidis, Lefkoşa, Üye

60.​ Rinos Stefani, Baf, Üye

61.​ Ksenyos Sotiriu, Larnaka, Üye

62.​ Spiros Sotiriu, Lefkoşa, Üye

63.​ Nikoletta Cauri, Limasol, Üye

64.​ Silva Tingiridu, Lefkoşa, Üye

65.​ Dimitris Trimithiodis, Lefkoşa, Üye

66.​ Dafni Trimiklinioti, Limasol, Üye

67.​ Yorgos Çalakos, Lefkoşa, Üye

68.​ Yorgos Frangos, Lefkoşa, Üye

69.​ Manolis Haralambus, Lefkoşa, Üye

70.​ Rumbini Hacikosti, Larnaka, Üye

71.​ Kiriakos Hacittofis, Limasol, Üye

72.​ Polina Hristodulu, Larnaka, Üye

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık