AktüelEkonomi PolitikKayıt dışı para aklanacak

Azınlık hükümeti, kayıt dışı paranın aklanmasına yönelik yeni bir yasa gücünde kararname yayımladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 5, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Azınlık hükümeti, kayıt dışı paranın aklanmasına yönelik yeni bir yasa gücünde kararname yayımladı.

3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnameye göre, azınlık hükümeti, nakdi varlıklara ilişkin mali düzenleme yaparak, kayıt dışı kalmış paranın aklanması için adım attı.

Alınan karar, çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen kişi ve kurumlar için vergi miktarında indirim yapmak suretiyle parayı aklamayı hedefliyor.

Genel gerekçesine göre yasa gücünde kararnameyle “ülke ekonomisi açısından çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önlenmesi” hedefleniyor.

Yasa Gücünde Kararname kuralları şöyle:

“Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilerek ekonomiye kazandırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde bulunan yasal olarak kayıtlı olmayan paraların beyan edilmesi ve vergisinin ödenmesi ile ekonomiye kazandırılmasını, yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yasal defter ve muhasebe kayıtlarında yer almayan paraların Gelir ve Vergi Dairesine beyan edilerek yasallaştırılmasını kapsar.”  

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık