AktüelKıbrıs SorunuTemasKapalı Maraş konusunda görüş alış-verişi yapıldı

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 30, 2018
Djumba Hotel & Cafe

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs Cumhuriyeti Yeniden Yapılandırma ve İskan Konseyi Başkanı Nikos Mesaritis ve Konsey üyesi Themos Dimitriou ile görüştü. Toplantıya KTMMOB Yüksek Onur Kurulu Başkan, üyeleri ve önceki KTMMOB Başkanı Bektaş Göze de katıldı.

KTMMOB’nin daveti üzerine ve Başkan Seran Aysal’ın başkanlığında gerçekleşen görüşmede Kapalı Maraş bölgesinin durumunun tespiti ve restorasyonu için KTMMOB ile Yeniden yapılanma ve İskan Konseyinin birlikte çalışması üzerinde ortak görüşe varıldı.

KTMMOB adına ortak çalışmalar KTMMOB Yüksek Onur Kurulu Başkanı Uğur Ulaş Dağlı başkanlığındaki bir komite tarafından yürütülecek. Komite Seyit Yorgancıoğlu, Sümer Kaya, Buket Asilsoy, Bora Tüccaroğlu, Aydın Öztemel ve Hasan Demirel’den oluşuyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©