AktüelİnsanKadına Yönelik Şiddet birimine bir yılda 1961 arama

Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda ( Kasım 2018-Kasım 2019 ayının ilk haftası arasında) 1961 arama geldiği bildirildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 25, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda ( Kasım 2018-Kasım 2019 ayının ilk haftası arasında) 1961 arama geldiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu yayımladığı mesajında Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda (Kasım 2018-Kasım 2019 ayının ilk haftası arasında) 1961 arama geldiğini aktardı.

Sucuoğlu, bu aramaların 67’sinin şiddet mağduru kadınlar olduğunu da belirterek, Alo 183 İhbar Hattı’na gelen ihbarların, ilgili birimlere ve Polis Genel Müdürlüğü altında oluşturulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarıldığını kaydetti.

Sucuoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ihbarlar sonucu, 2019 yılının ilk yarısında 62 kadın Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hazırlamış olduğu raporlar ışığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, adli yardım desteği almıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aracılığıyla; risk altındaki kadınlar için, Vakıar İdaresi ile işbirliği yapılarak, kira desteği sağlanmış ; 19 şiddet mağduru kadın Sığınma Evi talebinde bulunmuş, Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılan istişareler ile, Belediye’ye ait kadın sığınma evine yerleştirilmiştir.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , SOS Çocuk Köyü Derneği ile Bakanlığımız arasında, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik veri toplama ve eğitim konusunda Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması için protokol imzalanmıştır.

Protokol ilgili kurumlar arasında araştırma,veri toplama hizmet içi eğitim ve risk değerlendirmesi yapılması konularında işbirliği yapmayı, ev ve aile içi şiddetle ilgili bilgilerin en geç 24 saat içinde online sistemde paylaşılmasın ve veri tabanı oluşturulmasını öngörmekte, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni de koordinatör kurum olarak görevlendirmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadele, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, siyasi partilere ve sendikaların kadın kolları temsilcilerine, yasama, yürütme ve yargıya büyük görevler düşmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ancak devlet ve sivil toplum örgütlerinin koordineli işbirliği ile daha etkin olabilecektir.Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm taraarın baştan sona önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması, kadına yönelik şiddetle mücadele açısından son derece önemlidir

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık