İnsanKadın ve Çocuklara ‘Tecavüz Hakkı’ Veren Teklif Türkiye’de İnfial Yarattı

Türk Ceza Kanunu’nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme teklifi ile 13 yaşındaki bir çocuğun dini nikah ile evlendirilebileceğini savunan AKP milletvekili adayı Vahdettin İnce’nin sözleri Türkiye’de infial yarattı. 83 kadın örgütünün yayınladığı ortak bildiride, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önergesi hakkında bir açıklama yaparak “Kadın ve çocuklara ‘tecavüz hakkı’ verecek hiçbir yasayı kabul etmeyeceğiz!” denildi....
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 18, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Türk Ceza Kanunu’nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme teklifi ile 13 yaşındaki bir çocuğun dini nikah ile evlendirilebileceğini savunan AKP milletvekili adayı Vahdettin İnce’nin sözleri Türkiye’de infial yarattı.

83 kadın örgütünün yayınladığı ortak bildiride, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önergesi hakkında bir açıklama yaparak “Kadın ve çocuklara ‘tecavüz hakkı’ verecek hiçbir yasayı kabul etmeyeceğiz!” denildi.

AKP, TBMM Genel Kurulu’na cinsel istismar suçunda yargılamaya ilişkin olarak bir önerge getirdi. Önergeye göre, ‘cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor’ ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önergenin, Türkiye’de yaşanan çok ciddi bir sorunu çözmek maksadıyla verildiğini belirterek, eski TCK’nın 434. maddesinin uygulamayı sürekli öngördüğünü söyledi.

Meclis’e sunulan AKP önergesi, CHP ve MHP’li vekillerin itirazına rağmen ilk oylamada kabul edildi.

Muhalefet vekillerinin açık oylama talebi üzerine yapılan oylamada, 184 oyu bulamayan AKP önergesi, salı günü tekrar görüşülecek.

İŞTE O TEKLİF

onerge

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. “(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

AK Parti milletvekili adayı İnce: 13 yaşındaki çocuk evlendirilebilir

Eski AK Parti Van Milletvekili adayı, yazar Vahdettin İnce, 13 yaşındaki bir çocuğun dini nikah ile evlendirilebileceğini savundu.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor’ programında konuşan İnce, “Mevcut yasalara saygı duymakla birlikte İslam hukukuna göre buluğ çağına giren kız çocuklarının evlendirilebileceğini, bunun çocuk istismarı olarak görülmesinin İslam’a aykırı olduğunu” dile getirdi.

Kaç Yıl Oldu? on Twitter

Vahdettin İnce, CNN Türk’teki bir programda “13 yaşındaki kız çocuğu evlendirilebilir” diyeli birkaç saat oldu. https://t.co/EnpAGaSXn3

Yıldırım’dan cinsel istismar açıklaması: Tamamen gerçekdışı bir iftira

Başbakan Binali Yıldırım cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, “Bu tecavüze af değildir. Tamamen gerçekdışı bir iftiradır” dedi.

TBMM’de tartışılan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Olay şudur, yaşı tutmayan, erken yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları. Dolayısıyla çocukları oluyor, baba hapse giriyor, çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır” şeklinde konuştu.

Yıldırım cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili devam eden tartışmalarla ilgili görüşlerini şu sözlerle sürdürdü:

“Esasen seçim kampanyalarında hem CHP’lilerin hem MHP’lilerin hem AKP’lilerin önüne gelen en önemli sorun ve herkes de bu sorunu çözmek için söz vermişti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi maalesef CHP, her şeyde olduğu gibi, bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı ama her şey ortada. Bu bir tecavüze af değildir, tecavüze en ağır cezayı AKP getirdi.”

İnce, Twitter hesabını kapattı

Eski AKP milletvekili adayı Vahdettin İnce, dün akşam katıldığı televizyon programında söylediği “13 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” şeklindeki sözlerini tekrar ederek kendini savunmaya çalıştı. Benzer ifadeleri sosyal medyada yineleyen İnce, daha sonra Twitter hesabını kapattı.

Twitter’daki açıklamasında, “İslama göre kızların buluğu çağının muayyen günlerinin başlaması olduğunu söyledim ve bu yaşta gerçekleşen bir evliliğin tecavüz sayılmayacağını ekledim. Kız çocuğunun tecavüzcüsüyle evenmesini savunmadım” dedi.

Vahdettin İnce bu açıklamayı yaptıktan sonra Twitter hesabını kapattı.

Adalet Bakanlığı’ndan cinsel istismar açıklaması: Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği yaratıldı

Adalet Bakanlığı’ndan, TBMM Genel Kurulunda görüşülen ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Geçici 1. maddesine eklenen fıkraya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu fıkranın, “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir” şeklindeki hükümleri içerdiği belirtildi. Düzenlemeyle, cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenlerin (tecavüzcüler), bu düzenlemeden yararlanamayacağının ifade edildiği açıklamada, tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanının kesinlikle getirilmediği savunuldu.

83 kadın örgütünden ortak bildiri: ‘Tecavüz hakkı’ yasasını kabul etmiyoruz

83 kadın örgütü, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önergesi hakkında bir açıklama yaparak “Kadın ve çocuklara ‘tecavüz hakkı’ verecek hiçbir yasayı kabul etmeyeceğiz!” dedi.

Bianet’in haberine göre; önergenin 16 Kasım 2016 tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öngördüğünü belirten kadınlar, bunun yanısıra hükümetin TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istediğini de hatırlattı.

Kadın örgütleri, bu iki yasa değişikliğiyle ortaya çıkan tabloyu şöyle özetledi: “Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.

‘CİNSEL SALDIRININ YASAL ZEMİNİ HAZIRLANIYOR’

“17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor. “Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor.”

‘ESKİ MADDEYİ GERİ GETİRİYORLAR’

Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırıların artarak devam ettiğini belirten kadınlar, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen ‘mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir!

‘ONARILMAZ SONUÇLAR DOĞURACAK’

“Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada ‘Evet’ diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.”

’13 yaşındaki çocuklar evlenebilir’ diyen eski AK Parti milletvekili adayı hakkında suç duyurusu

13 yaşındaki kız çocuklarının dini nikah ile evlendirilebileceğini savunan eski AK Parti milletvekili adayı Vahdettin İnce, hakkında ‘cinsel istismar suçunu övmek’ ve ‘reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu övmek’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Neler Oluyor’ programında kız çocuklarının evlendirilmesinin istismar olarak görülmesinin ‘İslam’a aykırı’ olduğunu söyleyen İnce hakkında ‘cinsel istismar suçunu övmek’, ‘toplumu yasalara karşı çıkmaya teşvik etmek’ ‘reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu övmek’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunan avukat Esin Kılıç, herkesi de suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık