AktüelDünyaKadıköy sokaklarında bir hayalet: “6284 nedir?”

Türkiye Kadıköy’ün Bahariye, Moda, Yeldeğirmeni başta olmak üzere birçok farklı noktasında “6284?” şeklinde grafiti, yazılama ve afişler dikkat çekiyor. Peki, 6284 nedir?
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 27, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Türkiye Kadıköy’ün Bahariye, Moda, Yeldeğirmeni başta olmak üzere birçok farklı noktasında “6284?” şeklinde grafiti, yazılama ve afişler dikkat çekiyor. Peki, 6284 nedir?

Kadıköy Belediyesi’nin kadın çalışanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe dikkat çekmek için farkındalık çalışması başlattı.

Gazete Kadıköy’ün haberine göre, Kadınlar, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunun numarası olan “6284” sayısını Kadıköy’ün farklı noktalarına taşıdı.

6284 sayılı yasa ve yasanın dayanağı olan İstanbul Sözleşmesine dikkat çekmek için Kadıköy’ün farklı noktalarına “6284?” şeklinde grafiti ve yazılar yazıldı, afişler asıldı.

Yasayı rap müzikle anlattılar

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu anlatmak için bir de video hazırladı. Kadıköy sokaklarında kadınlar tarafından yürütülen farkındalık çalışmasından görüntülerin yer aldığı videoda rap müzik eşliğinde 6284 sayılı yasa anlatıldı.

6284 Nedir?

“Korkma kadın, bu senin kazandığın!” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 20 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların ve şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmasını hedefliyor.

Peki, 6284 nedir?

20 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların ve şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmasını hedefliyor.

Kadının aileden bağımsız olarak ele alındığı 6284 sayılı kanun ile şiddet mağduru kadın ve var ise beraberindeki çocuğa barınma hizmetinin sağlanması, hayati tehlikesi var ise koruma altına alınmasının sağlanması, kadın ve çocuğa geçici maddi yardımlar yapılması, psikolojik, sosyal ve hukuki desteğin sağlanması, kreş desteğinin sağlanması gerekiyor. Bu kanun ile şiddet mağduru kadın; kimlik bilgilerinin değiştirilmesini, koruma ve bakım altına alınmayı, adres gizliliğini, şiddet uygulayıcısına uzaklaştırma kararını, geçici velayet ve nafaka, geçici maddi yardım, genel sağlık sigortasından yararlanmayı talep edebiliyor.

6284 sayılı kanuna göre koruyucu tedbir kararlarının verilmesi için şiddete ilişkin delil ya da belge aranmıyor, kadının beyanı esas olarak kabul ediliyor.

6284 sayılı Kanun’un sağladığı haklar

* Şiddete uğrayan kadının kendine ve beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlanması

* Geçici maddi yardım sağlanması

* Hayati tehlikesinin olması halinde geçici koruma altına alınması

* Korunun kişi bakımından hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

* Korunan kişilerin bulundukları konuta, iş yeri ve okula uzaklaştırma kararı

* Şiddet uygulayan kamu görevlisi olsa bile, silahını kolluğa teslim etmesi

* Korunan kişiye barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetlerinin koordine edilmesi,

* Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık