AktüelİnsanYaşamİşte en uzun süre çalışan ülkeler

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 13, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Çeviri: Aycan Akcin

OECD’ye (the Organisation for Economic Co-operation/ Ekonomik Dayanışma Örgütü) göre, Meksikalılar diğer ülke vatandaşlarına kıyasla yılda 2,246 saatle en fazla çalışanlardır. Bu, ortalama bir Amerikan çalışandan 467 saat daha fazla çalışmaya tekabül eder; ancak Amerikalıların aldığı ücretin beşte birinden daha azını alırlar.

Son yıllarda, Güney Kore hükümeti ülkedeki uzun çalışma saatlerini azaltma girişiminde bulundu ancak işçiler hala yıllık ortalama 2,113 saat çalışmaktadırlar. Yunan işçilerin erken emekli olmaya can attıkları, yüksek ücrete çalıştıkları ve tembel olduklarına işaret edildiği olurdu eonomik kriz sonrasında ama bu suçlamalar kesinlikle çürütülmüştür. Yunanistan’daki emekçiler, her yıl ortalama 2.042 saat ile diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en fazla çalışan işçilerdir.

ABD’de çalışanlar her yıl 1.779 saatlik bir vardiya yaparken, sınırın öteki tarafında kalan Kanada’da yıllık toplam 1.691 saattir. Fransız işçiler, 1.482 saat ile çok daha iyi bir durum elde ederken, Almanya’da yıllık çalışma toplam sadece 1.371saate denk geliyor.

pastedGraphic.png

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©