AktüelİnsanYaşamİşte en uzun süre çalışan ülkeler

Çeviri: Aycan Akcin OECD’ye (the Organisation for Economic Co-operation/ Ekonomik Dayanışma Örgütü) göre, Meksikalılar diğer ülke vatandaşlarına kıyasla yılda 2,246 saatle en fazla çalışanlardır. Bu, ortalama bir Amerikan çalışandan 467 saat daha fazla çalışmaya tekabül eder; ancak Amerikalıların aldığı ücretin beşte birinden daha azını alırlar. Son yıllarda, Güney Kore hükümeti ülkedeki uzun çalışma saatlerini azaltma girişiminde bulundu ancak işçiler hala yıllık ortalama 2,113 saat çalışmaktadırlar. Yunan işçilerin erken emekli olmaya can attıkları, yüksek ücrete çalıştıkları...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 13, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Çeviri: Aycan Akcin

OECD’ye (the Organisation for Economic Co-operation/ Ekonomik Dayanışma Örgütü) göre, Meksikalılar diğer ülke vatandaşlarına kıyasla yılda 2,246 saatle en fazla çalışanlardır. Bu, ortalama bir Amerikan çalışandan 467 saat daha fazla çalışmaya tekabül eder; ancak Amerikalıların aldığı ücretin beşte birinden daha azını alırlar.

Son yıllarda, Güney Kore hükümeti ülkedeki uzun çalışma saatlerini azaltma girişiminde bulundu ancak işçiler hala yıllık ortalama 2,113 saat çalışmaktadırlar. Yunan işçilerin erken emekli olmaya can attıkları, yüksek ücrete çalıştıkları ve tembel olduklarına işaret edildiği olurdu eonomik kriz sonrasında ama bu suçlamalar kesinlikle çürütülmüştür. Yunanistan’daki emekçiler, her yıl ortalama 2.042 saat ile diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en fazla çalışan işçilerdir.

ABD’de çalışanlar her yıl 1.779 saatlik bir vardiya yaparken, sınırın öteki tarafında kalan Kanada’da yıllık toplam 1.691 saattir. Fransız işçiler, 1.482 saat ile çok daha iyi bir durum elde ederken, Almanya’da yıllık çalışma toplam sadece 1.371saate denk geliyor.

pastedGraphic.png

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©