AktüelKentİskele, Yeniboğaziçi, Mağusa İmar Toplantısı başladı

İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa bölgeleri için düzenlenen İmar Planı Toplantısı Salamis Hotel'de başladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 9, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Gazeddakıbrıs Özel

Salamis Otel’de İmar Planı toplantısı başladı.

Toplantıda tasarıyla ilgili sunum ve görüşler paylaşılacak.

Tasarı, 69 kurum ve 150 katılımcının katılımı ile hazırlandı. Toplantı İmar Planı’na şekil verme anlamında kritik bir öneme sahip…

Şehir Planlama Dairesi konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.

Şehir Planlama Dairesi, 55/1989 İmar Yasası’nın 7’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri, Gazimağusa Kaymakamlığı ve İskele Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içerisinde kalan alanın düzenli gelişmesini sağlamak, yaşayanlarına sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı (GİYİP) Tasarısını” hazırlamıştır.

Plan Tasarısı, 55/1989 İmar Yasası’nın 14(1)(A) ve 14(2)(B) maddeleri ve İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesinin (1)’inci ve (2)’inci fıkraları uyarınca Planla getirilecek kurallardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerini sunmaları için 09 Ağustos 2019 Cuma günü 10:00 – 13.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi, Salamis Hotel’de Halka Açık Danışma Toplantısı düzenlenecek, ayrıca Dairemizde, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyelerinde 42 gün boyunca ( 09 Ağustos 2019 tarihinden 19 Eylül 2019 tarihine kadar) askıya alınacaktır.

GİYİP Tasarısı ve ekli haritaları, 9 Ağustos 2019 tarihindeki Halka Açık Danışma Toplantısı sonrası Dairemiz web sitesinden (http://spd.gov.ct.tr) temin edilebilir.

ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©