AktüelMüzakerelerİşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği: Artık Çözümün Tam Zamanıdır

Kıbrıs İşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği(KİYED) çözümsüzlük koşullarının kabul edilebilir ve sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek liderlerin çözüm arayaşına destek belirtti. KİYED Başkanı Güner Ersen yayınladığı yazılı açıklamada çözüm talebiyle yapılacak demokratik eylem ve çalışmalara destek vererek halkı da destek olmaya davet etti. Yazılı açıklamanın tamamı şöyle: Aralık 1963’den beri devam eden Kıbrıs sorununun dayattığı çözümsüzlük koşulları BM’nin de sık sık ifade ettiği gibi kabul edilebilir ve sürdürülebilir değildir. Bölgemizde devam eden savaşlar ve çatışmalar, savaş...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 17, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıs İşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği(KİYED) çözümsüzlük koşullarının kabul edilebilir ve sürdürülebilir olmadığına dikkat çekerek liderlerin çözüm arayaşına destek belirtti.

KİYED Başkanı Güner Ersen yayınladığı yazılı açıklamada çözüm talebiyle yapılacak demokratik eylem ve çalışmalara destek vererek halkı da destek olmaya davet etti.

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

Aralık 1963’den beri devam eden Kıbrıs sorununun dayattığı çözümsüzlük koşulları BM’nin de sık sık ifade ettiği gibi kabul edilebilir ve sürdürülebilir değildir.

Bölgemizde devam eden savaşlar ve çatışmalar, savaş ve çatışmalar yorgunu Kıbrıs halklarına, Kıbrıs sorununun çözümünün ve adada sürdürülebilir barışa ulaşmanın önemini hatırlatmaktadır.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin son on sekiz ay içinde sürdürdükleri Kıbrıs sorununa BM ölçütlerinde, yani ‘İki toplumlu, iki bölgeli, tarafların tam siyasi eşitliğine dayalı federasyon’ kurmayı hedefleyen çözüm görüşmelerini KİYED olarak destekliyoruz.

Liderlerin bu süreçte ulaştıkları aşamayı başarı olarak görüyoruz ve liderlerin tam başarıya ulaşmalarını, yani Kıbrıs sorunu çözüm antlaşmasını halkların onayı için referanduma götürmeyi diliyoruz.

İkinci Mont Pelerin zirve görüşmeleri, liderler için cesur adımları atma aşaması olacaktır. Kıbrıs sorununa çözümde yeterince zaman kaybedilmiştir; kaybedilen zamanın ne kadar değerli olduğunu iş insanları ve yurttaşlar olarak farkındayız.

Şimdi artık çözümün tam zamanıdır! Dolayısıyla, KİYED olarak liderlerin BM ölçütlerinde sürdürdükleri çözüm arayışına destek veriyoruz, sivil toplum örgütleri ve halkımız tarafından bu doğrultuda yapılacak olan demokratik eylem ve çalışmaları destekliyoruz, katılımcı olacağız; benzer düşünen örgütleri ve halkımızı da destek olmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs’ta çözümün ve iki halkın kendi federe devletlerinde yan yana,  federal devlette de birlikte barış içinde bir arada yaşamasının tam zamanıdır!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık