AktüelKentPolitikaİmar Planı tartışması: “Sahile100 metre mesafede yapılaşmanın tamamen yasaklanması gerekir”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu, Mağusa-İskele İmar Planı ile ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı, yasalara aykırı ibarelere ve olası tehditlere dikkat çekti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 25, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu, Mağusa-İskele İmar Planı ile ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı, yasalara aykırı ibarelere ve olası tehditlere dikkat çekti.

Veysioğlu, Planda yer alan “Paket arıtmalar yerine kamu arazilerine Belediyeler tarafından işletilecek olan geçici merkezi istasyonlar” önerisinin, bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını ve Çevre Yasası’na da aykırı olduğunu kaydetti.

Planda ayrıca kentsel atıksu miktarlarıyla ilgili hesapların bulunmadığını ve bunun nedenin anlaşılmadığını kaydeden Veysioğlu, “Bunun yerine yıllara göre değişkenlik gösteren nüfus, turizm yatak sayısı, öğrenci sayıları vb. bilgiler ve projeksiyonların sunulması yeterli olur ve gereklidir. Yeni Boğaziçi kenti atıksu arıtma sistemi için Yeni Boğaziçi belediye idari hudutları içerisinde bir hali arazi belirlenmesi gerekir” dedi.

“KKTC Anayasası gereği, bu yatırım gerçekleşinceye kadar sahile 100 metre mesafede tüm yapılaşmanın yasaklanması ve mevcut “izinsiz” yapıların da tamamen kaldırılması için Belediyelerden taahhüt alınması ve plana eklenmesi gerekir” ifadelerini kullanan Veysioğlu, “önerilen sahil yolu yatırımı gerçekleşinceye kadar mevcut Mağusa-İskele anayolunun doğu kısmında denize 100 metre mesafede yapılaşmanın tamamen yasaklanması, 100 metre şeridinin batı kısmında anayola kadar olan bölgede de kısıtlanması gerekir, aksi takdirde bu yapılara gerekli altyapı hizmetleri sağlanamayacak ve çevre sorunlarının artmasına engel olunamaz” uyarısında bulundu.

İşte çevre mühendisi ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu’nın paylaşımı:

Mağusa-İskele İmar Planı ile ilgili görüşlerim;
Sayfa 102: “Paket arıtmalar yerine kamu arazilerine Belediyeler tarafından işletilecek olan geçici merkezi istasyonlar” önerisi, bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan ve 18/2012 Çevre Yasası’na aykırıdır.
Taslak planda merkezi atıksu toplama ve arıtma sistemleri yatırımlarının gerçekleşeceğine dair ilgili tüm Belediyelerin taahhütlerinin alınması gerekir. Merkezi atıksu sistemleri devreye girinceye kadar, atıksu altyapısı olmayan bölgelerde yapılaşmanın kısıtlanması gerekir.
Sayfa 103: Planda kentsel atıksu miktarlarıyla ilgili hesapların bulunmasının nedeni anlaşılamamıştır. Bunun yerine yıllara göre değişkenlik gösteren nüfus, turizm yatak sayısı, öğrenci sayıları vb. bilgiler ve projeksiyonların sunulması yeterli olur ve gereklidir.
Yeni Boğaziçi kenti atıksu arıtma sistemi için Yeni Boğaziçi belediye idari hudutları içerisinde bir hali arazi belirlenmesi gerekir.


Belediyeler tarafından bölgedeki tüm katı atıkların belirli bir geçiş dönemi ardından (en fazla 2 yıl) Güngör Düzenli Depolama tesisine taşınacağı taahhüt edilmelidir.
Denize ortalama 100 metre mesafede, tercihen motorsuz araçlar ve yayalar için, bir sahil yolu planlanması önerilir. KKTC Anayasası gereği, bu yatırım gerçekleşinceye kadar sahile 100 metre mesafede tüm yapılaşmanın yasaklanması ve mevcut “izinsiz” yapıların da tamamen kaldırılması için Belediyelerden taahhüt alınması ve plana eklenmesi gerekir. Ayrıca, önerilen sahil yolu yatırımı gerçekleşinceye kadar mevcut Mağusa-İskele anayolunun doğu kısmında denize 100 metre mesafede yapılaşmanın tamamen yasaklanması, 100 metre şeridinin batı kısmında anayola kadar olan bölgede de kısıtlanması gerekir, aksi takdirde bu yapılara gerekli altyapı hizmetleri sağlanamayacak ve çevre sorunlarının artmasına engel olunamaz.
İmar planlarının en başta gelen amacı parçacıl büyümeyi önlemek olmalıdır. Taslak planda imara açılan alan miktarının gereğinden fazla olduğunu düşünüyorum.
Gürültü kirliliğinin önlenmesi için 18/2012 Çevre Yasası altında yürürlükte olan ilgili tüzüğe uygun olarak hassas bölgelerin ve eğlence bölgelerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Kalecik Elektrik Santralinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerin planda detaylandırılması gerekir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık