AktüelEkolojiManşetYaşamİklim değişikliğinin Kıbrıs’a etkileri AB gündeminde

AB İklim Eylemi ve Enerji Komisyonu Üyesi Miguel Arias Cañete, AB’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Kıbrıs’a çeşitli şekillerde yardımcı olduğunu dile getirdi. Cañete, Avrupa Parlementosu Üyesi olan Costas Mavrides’in Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki iklim değişikliğinin durumundan haberdar olup olmaması ve bu problemin boyutu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmamasıyla ilgili sorularına cevap verdiği sırada bunu dile getirdi. Diko Avrupa Parlamentosu üyesi komisyona, sıcaklık dalgaları, yangınlar, kıyı erozyonu, atmosferdeki toz artışı gibi doğal felaketlerden ve...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 23, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

AB İklim Eylemi ve Enerji Komisyonu Üyesi Miguel Arias Cañete, AB’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Kıbrıs’a çeşitli şekillerde yardımcı olduğunu dile getirdi. Cañete, Avrupa Parlementosu Üyesi olan Costas Mavrides’in Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki iklim değişikliğinin durumundan haberdar olup olmaması ve bu problemin boyutu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmamasıyla ilgili sorularına cevap verdiği sırada bunu dile getirdi.

Diko Avrupa Parlamentosu üyesi komisyona, sıcaklık dalgaları, yangınlar, kıyı erozyonu, atmosferdeki toz artışı gibi doğal felaketlerden ve olgulardan iklim değişikliğinin etkilerini hâlihazırda gözlemlenebildğini belirtti. Mavrides bu tip etkilerin ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğini de ayrıca söyledi.

Buna karşılık, Avrupa Komisyonu adına Cañete Avrupa Çevre Ajansının tahminlerine göre 1980 ve 2016 yılları arasında aşırı hava ve çevre koşullarının Kıbrıs için yaklaşık olarak 390 milyon Avro değerinde bir zarara yol açtığını ve bunun sadece yüzde ikisinin sigortalı olduğunu söyledi.

Cañete ayrıca son sonuçların, özellikle de Paris Antlaşmasının küresel ısınmayı yüzyıl boyunca 2 santigrat derecenin altında tutma hedefinin başarılmaması durumunda, Kıbrıs’ın Akdeniz ikliminin daha da kuru olacağına işaret ettiğini söyledi. Fakat küresel sıcaklıklar sadece 2 derece santigrat bile yükselse, Kıbrıs su kıtlığı ve sahillerin göreceği zarardan dolayı, 2050’ye geldiğimizde, yılda 9 milyon Avroya varacak zararlara uğrayacağını da belirtti.

Komisyon üyesi ek olarak bu zorlukların aşılması için AB’nin LIFE-Cypadapt projesi aracılığı ile Kıbrıs’ta iklim değişikliğine adaptasyon amacıyla ulusal strateji geliştirmeye yardımcı olduklarını söyledi. İki ayrı LIFE projesinin, Kıbrıs’ta iklim değişikliğinin etkilerinden halk sağlığının ve şehir topluluklarının korunması için destek sağladığını da dile getirdi – LIFE programı AB’nın iklim ve çevre hareketlerine fon sağlama aracıdır.

2014 ve 2020 arası Kıbrıs kırsal gelişim programı ve Tarım pazarının ortak yönetimi, doğrudan yardım programı altındaki sistemler ve önlemler aracılığıyla tarımda risklerin göreceli ve azaltmalı yönetimi ve Ortak Tarım Politikası da ayrıca iklim değişikliğine adaptasyonu desteklemektedir.

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık