AktüelKıbrıs Sorunu“İki devletli çözüm ve Maraş açılımı barışa giden yolu dinamitledi”

“Kıbrıslıların Sesi” isimli iki toplumlu kuruluş, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarında bugüne dek karşı karşıya kalınan en ciddi kilitlenmenin yaşandığını vurguladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 12, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

“Kıbrıslıların Sesi” isimli iki toplumlu kuruluş, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarında bugüne dek karşı karşıya kalınan en ciddi kilitlenmenin yaşandığını vurguladı.

İki devletli çözüm yaklaşımı ve Maraş açılımının barışa ve yeniden yakınlaşmaya giden yolu dinamitlediği savunulurken, iki toplumlu kuruluşun yaptığı açıklamada, “İki devlet yaklaşımı Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve ile çeliştiğinden, Kıbrıslıların iradesine karşı olduğundan ve gerek AB, gerekse BM tarafından kabul görmeyeceğinden imkansız bir öneridir” denildi.

“Kıbrıslıların Sesi” adlı kuruluştan yapılan açıklama şöyle:

“Barışa giden yol dinamitlendi”

Kıbrıs Sorununa çözüm bulma çabalarında bugüne dek karşı karşıya kaldığımız en ciddi kilitlenmeyi yaşamaktayız. Türkiye ve Ersin Tatar’ın müzakere masasına ‘iki devletli çözümü’ taşıması ve Maraş’ın ‘açılması’ girişimi barışa ve yeniden yakınlaşmaya giden yolu dinamitlemektedir.

Nikos Anastasiadis tarafından yayılan benzer fikirler de belirsizlik ve kafa karışıklığı yaratmıştır.  İki devlet yaklaşımı Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve ile çeliştiğinden, Kıbrıslıların iradesine karşı olduğundan ve gerek AB, gerekse BM tarafından kabul görmeyeceğinden imkânsız bir öneridir. Böylesi önerileri ortaya koyanların siyasi amaçları uğruna mevcut kilitlenmeyi devam ettirmek ve bölünmeyi kalıcılaştırmak için taktikler uyguladıkları açıktır. Kıbrıslıların çoğunluğunun iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonu desteklediğini, BM’ye, AB’ye ve ilgili diğer tüm güçlere açıklamak ve Antonio Guterres’in ‘beş+bir’ uluslararası konferansını düzenlemesi için daha aktif bir girişimde bulunmasını talep etmek sorumluluğu Kıbrıslılara düşmektedir.     

“Çözüm, Crans Montana’da belirlenen çerçeveye uygun prensipler üzerine inşa edilmeli”

Siyasi eşitlik temel bir insan hakkıdır ve federal bir devlette güç paylaşımının tüm Kıbrıs yurttaşları açısından adil olmasını sağlayacaktır. Kıbrıs Sorununun sürdürülebilir çözümü BM Genel Sekreteri tarafından Crans Montana’da belirlenen çerçeveye uygun prensipler üzerine inşa edilmelidir. Bu çerçeve müzakereler sırasında elde edilen yakınlaşmaların BM kararları ve liderlerin geçmişte ulaştıkları uzlaşmalar ile birleştirilerek Kıbrıs’ın sağlam bir anlaşma ile iki toplumlu, iki bölgeli temelde birleşmesini sağlayacak yeterliliktedir. 

Kıbrıslıların Sesi, Güney Kıbrıs’a Tatar’ın siyasi taktiklerinden kendini soyutlaması ve Guterres çerçevesini ve Berlin’de uzlaşılan noktaları siyasi eşitlik, yaşam ve mülkiyet güvenliği ve her Kıbrıslının kültürel kimliğine saygıyı garanti altına alan stratejik bir anlaşma olarak koşulsuz kabul etmesi için çağrı yapar. Rum Hükümeti güçlü bir barış kampanyası yürütmeli ve Kıbrıslılar arasındaki güveni artıracak aşağıdaki gibi önlemler almalıdır:

(a) Geçiş noktaları ilgili teknik komite aracılığı ile iki tarafın uzmanlarının belirleyeceği hijyen kuralları çerçevesinde açılmalı,

(b) AB tarafından sağlanan aşıların ilgili teknik komitenin belirleyeceği bir mekanizma doğrultusunda kuzeyde yaşayan Kıbrıs yurttaşları ile paylaşılması,

(c) Muratağa/Sandallar/Atlılar katliamının bilinen faillerini adalete teslim etme çalışmaları başlatmalı ve böylelikle savaş suçlarının karşılıklı tanınması ve tekrarlanmamasının temeli atılmalıdır. 

“Tüm komşu ülkeler ile barış ve yakınlaşma sağlanmalı”

Kıbrıs sularında doğal gaz yatakları ve diğer fosil yakıtların bulunması olasılığının bir illüzyondan başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs’ın komşu ülkeler ile karşılıklı antlaşmalar imzalaması Türkiye’nin kaotik tepkilerine yol açmış ve uluslararası düşman tavırlar ortaya çıkarmıştır. Kıbrıslıların Sesi, bu siyasetin derhal terk edilmesi ve tüm komşu ülkeler ile barış ve yakınlaşma adına ilişkiler kurulması çağrısı yapar. 

Kıbrıslı Türklerin kitlesel protesto kültürü Kıbrıs Rum toplumunda gözlemlediğimiz sessiz tolerans kültüründen çok daha etkilidir. Bu ortak kitlesel gösterilerin düzenlenmesi önünde bir engel teşkil etmektedir. Kıbrıslıların Sesi webinar, sosyal medya kampanyası, kişisel kontaklar gibi farklı kanallar kullanılarak daha geniş kitlelere ulaşmak, iki toplumlu grupları bağlantıya geçirmek ve Kıbrıs sorununa kalıcı, barışçıl bir çözüm bulunması yönünde yurttaşların ortak mücadelesini başlatmak yönünde atılması gereken adımları saptamak üzere bir tartışma başlatmıştır. 

“Kalıcı barış, Kıbrıslıların ortak vatanlarında refah içinde birlikte yaşamasının yegane anahtarıdır”

Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’ın birleşmesi yönünde çalışan tüm gruplara ve inisiyatiflere güçlerini birleştirmesi ve tüm Kıbrıs toplumlarından; Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Maronit, Ermeni aktivist ve fikir önderlerinden oluşacak, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve AB ülkelerinden yurttaşların destek vereceği bir Yurttaşlar Meclisi kurulması yönünde çağrı yapar. Bu meclis mevcut kısıtlamalar çerçevesinde uygulanabilecek stratejileri tartışıp uygulamaya koyabilmelidir. Bu stratejiler, sanal toplantılar, eylemler, AB üyesi güçlü federal kültüre sahip eşitlikçi bir gelecek Kıbrıs İnşası için kamuoyu yaratmak gibi girişimler olabilir.   

Tüm Kıbrıslılar tarafından tüm Kıbrıslılar için Kıbrıs yurttaşlığı vurgusu, kalıcı barış, yeniden yakınlaşma ve tüm Kıbrıslıların ortak vatanlarında refah içerisinde birlikte yaşamasının yegane anahtarıdır. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık