AktüelEkonomi PolitikHükümetten özel sektör emekçisine darbe!

Hükümet, işçilerin var olan haklarını budamak için harekete geçti. İş Yasası’nda yapılması planlanan değişiklikle, Toplu İş Sözleşmelerinin yenisi hazırlanıncaya kadar eskisinin yürürlükte olduğunu ifade eden maddeyi yok etmeyi hedefliyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 26, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Hükümet, işçilerin var olan haklarını budamak için harekete geçti. İş Yasası’nda yapılması planlanan değişiklikle, Toplu İş Sözleşmelerinin yenisi hazırlanıncaya kadar eskisinin yürürlükte olduğunu ifade eden maddeyi yok etmeyi hedefliyor. 

Konuyla ilgili kişisel Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Ekonomist Devrim Barçın, değişiklik önerisini ‘darbe olarak niteledi. 

Barçın’ın açıklaması şöyle: 

UBP-YDP-DP Hükümeti aldığı talimatın gereği ülkedeki toplu iş sözleşmesi düzenini bitirmek adına Yasa Tasarısı hazırlayarak, yenisi imzalanıncaya kadar eski toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olmasını öngören yasa maddesini değiştirme yönünde adım atmıştır.

Fotoğrafın altında gördüğünüz 36(2) maddesi de TC’de yürürlükte olan mevzuattır.

Tüm Dünya’da ve TC’de de yeni toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar eskisinin yürürlükte olduğu yönünde mevzuat düzenlenmişken bunun ülkemize özgü talimatla değiştirme girişimi bu ülke iradesine yönelik yapılmış bir darbedir.

Diğer taraftan bu madde değişikliği sadece toplu iş sözleşmesini değil hizmet akitlerini de fesh ediyor otomatik uzarken yani tüm özel sektör çalışanlarının kazanılmış hakkı da gidiyor.

Direneceğiz, size boyun eğmeyeceğiz!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık