AktüelEkonomi PolitikHTKS’den El-Sen’e destek

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, El-Sen'in başlattığı mücadeleye destek belirtti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 20, 2019
Djumba Hotel & Cafe

İçinden geçmekte olduğumuz dönem Kıbrıslıtürklerin sahip olduğu tüm kurumların, toplumsal yapısının ve tüm değerlerinin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Toplumumuzun erk sahibi olduğu her alanı, Ankara’daki iktidarın güdümünde bulunan sermaye kuruluşlarına peşkeş çekmek için topyekün bir saldırı başlatılmıştır. Bu çerçevede kurumlarımız bilerek kötü yönetilmekte, yatırımlara izin verilmemekte ve toplumun özelleştirme politikasını benimsemesi için bıktırma stratejisi uygulanmaktadır.

Halkımıza çağrımızdır; Unutulmamalıdır  ki şu anda ödediğimiz elektrik faturasının çoğu alım garantili bir anlaşma ile ceplerimizdeki  paranın özel bir şirkete söz verilmesinin sonucu oluşmaktadır. Nasıl ki  özelleştirimesi ile birlikte su fiyatı artmışsa, nasıl özel işletmeler  halk sağlığını ve refahını değil sadece kendi karını düşünüyorsa, nasıl ki sermayenin  okulları ve hastaneleri bir karabasan gibi toplumsal hizmetlerin üzerine, kazancımızdan daha fazla pay almak için çökmüşse, nasıl özel telefon şirketleri yüksek faturalarla boğazımıza çöküyorsa, özelleştirilen her kurum için de aynısı geçerli olacaktır.

Bugün El-Sen’in almış olduğu karar, hepimizin geleceğini karanlıktan korumak içindir. Sanılmasın ki sermaye halkın bayramda elektriksiz kalmamasını, dar gelirliyi veya halkıın rahatını düşünecek ve aynı özveriyle enerjisiz kalmamamızı sağlamaya çalışacaktır. Her sermayedarın tek amacı “kar etmek”tir. Eğer sabaha kadan enerji kullanamamanız gece arızayı tamir etmekten daha masrafsız olursa, sıcaktan ölmeniz, soğuktan donmanız, hastanedeki hastalarınızı kaybetmeniz bile sermayedarların umurunda olmaz.

Bu nedenle varlıklarımiza el koymak isteyen sermaye gruplarına ve onların adamizdaki temsilcisi olan UBP-HP hükümetine dur demenin zamanı gelmiştir.

Bütün bunların ışığında Kıb-Tek için gerekli yatırımların hemen yapılması elzemdir. El-Sen’in başlatmış olduğu mucadeleyi sonuna kadar haklı bulduğumuzu ve desteklediğimizi beyan eder, emekçileri selamlarız.

HTKS Yönetim Kurulu (a)

 Başkan               

Cem KAPISIZ

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft