AktüelEkonomi PolitikHP ödeneklerinin dondurulması anayasaya aykırı!

Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu’nun hayat pahalılığı durdurulması ile ilgili almış olduğu yasa gücünde kararnameyi” durdurdu. Mahkeme kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu hükmetti ve yürürlükten kaldırılmasını emretti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 24, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu’nun hayat pahalılığı durdurulması ile ilgili almış olduğu yasa gücünde kararnameyi” durdurdu. Mahkeme kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu hükmetti ve yürürlükten kaldırılmasını emretti.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti‘nin Hayat Pahalılığı ödeneğini Anayasa‘ya aykırı şekilde Yasa Gücünde Kararname ile durdurma kararı Anayasa Mahkemesi’nden geri döndü

Azınlık Hükümeti Anayasa Mahkemesi’ne tosladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)  ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası‘nın (KTAMS) , Sendikal Platform’un desteğiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı Hayat Pahalılığı ödeneğini durdurma kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

Azınlık Hükümeti, meclis açık olduğu halde, Anayasa’ya aykırı şekilde Yasa Gücünde Kararname ile Hayat Pahalılığı ödeneğini durdurmak istemişti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık