İnsanHasta Hakları Gözetilmeden Sağlık Sistemi İyileştirilemez

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yürütmekte olduğu ‘Hastanın Sesi’ proje yönlendirme komitesi, 6- 11 Kasım tarihleri arasında Roma’ya eğitim gezisi gerçekleştirdi. Hasta hakları konusunda Avrupa çapında çalışmalar yapan, ayni zamanda projenin de ortağı olan Aktif Yurttaşlık Ağı (ACN) tarafından organize edilen eğitim gezisinde özellikle hasta hakları ihlalleri ve şikayet mekanizmaları konusunda bilgiler alındı. Mart 2016 tarihinde başlayan ve Şubat 2018’e kadar devam edecek olan ‘Hastanın Sesi’ projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim gezisine Kıbrıs`ta sağlık ve hak arama...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 27, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yürütmekte olduğu ‘Hastanın Sesi’ proje yönlendirme komitesi, 6- 11 Kasım tarihleri arasında Roma’ya eğitim gezisi gerçekleştirdi. Hasta hakları konusunda Avrupa çapında çalışmalar yapan, ayni zamanda projenin de ortağı olan Aktif Yurttaşlık Ağı (ACN) tarafından organize edilen eğitim gezisinde özellikle hasta hakları ihlalleri ve şikayet mekanizmaları konusunda bilgiler alındı.

Mart 2016 tarihinde başlayan ve Şubat 2018’e kadar devam edecek olan ‘Hastanın Sesi’ projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim gezisine Kıbrıs`ta sağlık ve hak arama konularında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra hekim, avukat ve proje yöneticileri de katıldı.

Çalışma Ekibi, proje ortaklığı yaptığı, Roma’da ve Avrupa’nın 30 ülkesinde sivil toplum kuruluşları ve hasta örgütleri ile işbirliği içinde olan ve Avrupa standardları çerçevesinde hasta haklarının korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapan Aktif Yurttaşlık Ağı’nın kendi merkezlerinde uyguladıkları hak arama çalışma mekanizması, prosedürleri ve pratikleri üzerine tam günlük bir toplantı gerçekleştirdi.

Çalışma Ekibi, Aktif Yurttaşlık Ağı’nın hazırladığı program çerçevesinde , benzer sivil toplum örgütleriyle temaslar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Roma’daki San Giovanni Addolorata ve Gemelli Hastaneleri ziyaret edeilrek hasta haklarının ne şekilde gözetildiği yakından gözlemlendi.Ayrıca çalışma ziyaretinde İtalya’da faaliyet gösteren Thalassemia Örgütü, Dünya Sağlık Örgütüyle işbirliği yapan, Görme Engelliler için Körlüğün Engellenmesi Araştırma ve Ulusal Bakım Merkezi, akıl sağlığı konusunda çalışmalar yapan Di Liegro Vakfı ve İtalya Kalp Merkezi yetkilileriyle temaslar gerçekleştirildi.

Hastanın Sesi’ Proje Müdürü İzlem Sönmez, her anı çok yararlı uluslararası deneyim ve temaslarla dolu dolu bir şekilde tamamlanan eğitim gezisinde, yönlendirme komitesi üyelerinin aynı alanlarda faaliyet gösteren Roma örgütleri ile temaslarda bulunarak kendi örgütlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tekrardan gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. “Hastanın Sesi “ proje ekibi, söz konusu derneklerin düzenledikleri kampanyalar ve hak arama çalışmalarını öğrenme fırsatı yakaladı. Sönmez; “Roma’da devlet ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve dayanışma bağlantıları çok güçlü, sağlık sistemi yurttaşların şikayetleri doğrultusunda devamlı olarak güncelleniyor, sıkça karşılaşılan şikayetlerin üzerine gidilip en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Hastaneler içerisinde bulunan “Hasta Hakları Birimleri” sayesinde hasta ve hasta yakınları sorunlarını anında iletebiliyor. Böylesi bir sistemi deneyimlemek bizim için gerçekten çok eğitici ve vizyonumuzu ileriye taşıyan, örnek alınması gereken bir gözlem ve çalışma oldu. Eğitim gezisi sayesinde birkez daha anladık ki hasta hakları gözetilmeden sağlık sistemi iyileştirilemez” şeklinde konuştu.

Katılımcılar için çok önemli ve uluslararası bir fırsat olan bu eğitim gezisinden elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanmak isteyenler Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni ziyaret ederek proje ekibinden bilgi alabilirler

Söz konusu eğitim gezisine; Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk Thalassaemia Derneği temsilcileri katıldı.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Mart 2016 itibarı ile de hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi” projesi, hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık