AktüelMedya Odası“Halkın haber alabilmesi kamusal bir haktır”

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı’dan gazetecilerin yargılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Nazlı açıklamasında, "“Özel hayatın gizliliğinin korunması bireysel bir hak olmakla birlikte kamu yararı olan, toplumu ilgilendiren konularda halkın haber alabilmesi de kamusal bir haktır” dedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 7, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı’dan gazetecilerin yargılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Nazlı açıklamasında, ““Özel hayatın gizliliğinin korunması bireysel bir hak olmakla birlikte kamu yararı olan, toplumu ilgilendiren konularda halkın haber alabilmesi de kamusal bir haktır” dedi.

Açıklama şöyle:

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan bugün yine gazeteciler yargılanıyor. İdare hukuku uzmanı bir vekilimiz olan Tufan Erhürman’ın hazırlayıp Meclis’ten geçirilmesinden CTP’nin AB’ye uyduğu için gurur duyduğu bu yasa da, tıpkı Bilişim Suçları Yasası gibi uygulamada basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlamanın bir aracı haline getiriliyor.

Özel hayatın gizliliğinin korunması bireysel bir hak olmakla birlikte kamu yararı olan, toplumu ilgilendiren konularda halkın haber alabilmesi de kamusal bir haktır.

Yasa koyucumuzun mensubu olan vekillerimiz, bu bireysel hakları korumak için kamusal bir hakkı göz ardı ettikleri yetmez gibi basın emekçilerinin boynunda Demoklesin Kılıcı gibi ağır ceza davalarının durmasına da neden olmuştur.

Polisin sivile bağlı olmadığı ve Savcılığın demokratik sivil haklara karşı pek hassas olmadığı ülkemizde, Avrupa’da olduğu gibi yasanın uygulanmasını beklemek en iyi ihtimalle safçadır. Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası’nın kapsamı basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün kamusal menfaat oluşturduğuna ilişkin somut kriterler getirilerek daraltılabilir, gazetecilerin yasa kapsamı dışında tutulacağı durumlar yasada özel olarak düzenlenebilirdi.

Son bir anekdot, Bilişim Suçları Yasası’nda devletin ve polisin vatandaşın verilerine erişimine sınırlamalar getirmeyi ve Kişisel Verileri Koruma Yasası ile ilişkilendirmeyi ‘unutmuş’ olan Meclis’in Özel Hayatın Gizliliği ile ilgili yasayı Ceza Yasası ile uyumlu hale getirmeyi unutmaması manidardır.

Kazim Denizci ve Esengül Aykaç yalnız değildir. Basın özgürlüğü onurumuzdur!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık