AktüelEkonomi PolitikHAK-SEN, TİS için Cumhurbaşkanlığı’ndan talepte bulundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında istihdam edilen Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının hakları konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşme masasına oturarak adil bir çözüm hayata geçirme talebinde bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 29, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında istihdam edilen Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının hakları konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşme masasına oturarak adil bir çözüm hayata geçirme talebinde bulundu.

Sendika Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, HAK-SEN’in, Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında istihdam edilen ve maaş alan Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının haklarının toplu iş sözleşmesi altında belirlenmesi için tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini ve Sendikalar Mukayyitliği’nden de yetkili sendika olduğuna dair yetki belgesi aldığını kaydetti.

Türkmen, “Bu noktada Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarını hizmet sözleşmesi ile istihdam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın toplu iş sözleşmesi masasına oturması yasal zorunluluktu. Ancak Cumhurbaşkanlığı, önce bütçe imkânlarını ileri sürerek masaya oturmamış, daha sonra da hangi noktalar ileri sürülerek talep edildiği, tarafımızca net olmayan bir savcılık görüşünü masaya oturmamaya gerekçe olarak ileri sürmüştür” iddiasında bulundu.

Türkmen,  Kayıp Şahıslar Komitesi’nin toplam çalışan sayısının 46 olduğunu ve 38 personelin HAK-SEN’e  üye olarak toplu iş sözleşmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Türkmen, KKTC İŞ Yasası, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası tefsirlerinde yer alan işveren tanımının, sözü edilen durumda her defasında istihdam eden maaş ödeyen vergi, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapan Cumhurbaşkanlığını işaret ederken, Cumhurbaşkanlığı’nın  “işveren değilmiş gibi” hareket ettiğini ileri sürdü.

Türkmen, gelinen noktada HAK-SEN’in grev seçeneklerini uygulamaya koymadan önce sorumlu sendikacılık anlayışı ile konuyu  Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın da bilgisine getirdiğini, bununla yetinmeyerek 3. Cumhurbaşkanı  Derviş Eroğlu ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile de görüşerek,  görüş ve tavsiyelerini alma yolunu seçtiğini ifade etti.

Türkmen, “Sendika olarak Kayıpları arayan çalışanların kayıp haklarını arıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kendi vatandaşlarının yasal haklarını yok sayamaz, kaybedemez” ifadelerini kullandı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık