AktüelKitapMüzikYaşamHafta sonu için bir kitap bir albüm

Bir kitap Gösteri Toplumu – Guy Debord Bugün yaşadığımız imgelerle kuşatılmış hayatlarımız hakkında 1967 yılında yazılmış Guy Debord kitabı. “Yaşamını medyatik uygarlığın ötesinde, herkesten uzakta ve gizlice tamamlamış olan Guy Debord XX. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şahsiyetlerinden ve kâhinlerinden biridir. Gösteriye katılmayı reddeden bir radikaldir! Debord’un Gösteri Toplumu adlı kitabı yıkıcı olduğu kadar tarihe de direnebilmiş bir eserdir. 70’lerde yayımlandığında “aşırı” tezleri nedeniyle “şok” yaratmış, 80’lerde ise hayatın doğruladığı bir metin olarak kabul görmüştür....
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 22, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Bir kitap

Gösteri Toplumu – Guy Debord

Bugün yaşadığımız imgelerle kuşatılmış hayatlarımız hakkında 1967 yılında yazılmış Guy Debord kitabı.

“Yaşamını medyatik uygarlığın ötesinde, herkesten uzakta ve gizlice tamamlamış olan Guy Debord XX. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şahsiyetlerinden ve kâhinlerinden biridir. Gösteriye katılmayı reddeden bir radikaldir! Debord’un Gösteri Toplumu adlı kitabı yıkıcı olduğu kadar tarihe de direnebilmiş bir eserdir. 70’lerde yayımlandığında “aşırı” tezleri nedeniyle “şok” yaratmış, 80’lerde ise hayatın doğruladığı bir metin olarak kabul görmüştür. Egemenliğini tüm dünyada çoktan kurmuş ve gündelik dile geçirmiş olan gösteri toplumunu ilk kez tanımlayan ve adlandıran Debord, kapitalist iktisadın ve meta dolaşımının uzantısı olarak nitelendirdiği gösteri egemenliğinin sosyalist oldukları iddiasında olan ülkelerde de var olduğunu; dünyanın yeniden tek bir pazar haline geleceğini ve bürokratik iktidarların da Amerikan tipi gösterinin hâkimiyeti altına gireceğini söylemiştir. Gösteri Toplumu’nda tek kelimeyi bile değiştirme gereğini duymadan yıllar sonra kaleme aldığı Gösteri Toplumu Üzerine Yorumlar’da mafya, terörizm, polis devleti gibi olguların nasıl gösterinin bir parçası haline geldiklerini sergiler.Gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasına dönüşür, sahteleşir. Tüm dünya aynı gösterinin sahnesidir artık; hepimiz aynı gösterinin oyuncusu ve seyircisi oluruz. Tarihsel bilgiyi yok etmek, özgünlük görünümü altında sansürü genelleştirmek, gösterinin vazgeçilmez ikizi olan terörizme girişmek, doğruyu bir yanlışlık anı yapmak, öznelliği silmek… gösteri toplumunun söylemini oluşturur.Bu umutsuzluk kitabı, hapishane halindeki bir dünyada yaşadığımızı gözler önüne serer. Antikçağdan günümüze, zaman kavramından mekân kavramına, şehircilikten turizme ve kültürel tüketim soytarılığına kadar her alana uzanan Gösteri Toplumu’nun labirentleri arasındaki yolculuk kitabın ortalarında giderek dehşete dönüşür: Çıkış yoktur! Debord karamsardır! Karamsarlığın doruğunda yaşayan tüm devrimciler gibi gerçekçidir de… Hakikati söyler.”

Bir albüm

A Love Supreme – John Coltrane

John Coltrane’nin 1967 tarihli albümü, A Love Supreme. Sadece caz tarihinde değil Coltrane’nin de kişesel tarihinde bir dönüm noktasıdır. A Love Supreme albümü ile Coltrane, şarkılarındaki peygamber vari bir  parlamayla Tanrı’ya duyduğu aşkı ifade eder. Albümün ilk parçası olan Acknowledgement parçasındaki ‘a love supreme’ tekrarı, tanrıya bir yakarış gibi seslendirilir ve tekrar edilir.

Bir yandan da A Love Supreme ile  yaptığı müziğin de ruhsal bir yörüngeye girdiği belli olmaktadır. Coltrane artık gittikçe içine, içindeki uçsuz evrene çekilir ve kapanır. Bestelerinde de bunun farkında varmak mümkündür. Özellikle doruğuna çıktığı doğaçlama sololarda, sadece ruhani bir büyü değil, aynı zamanda iç dünyasındaki değişim ve dönüşümü anlamaya yönelik bir davet de.

A Love Supreme: The Complete Masters

A Love Supreme: The Complete Masters, an album by John Coltrane on Spotify

 

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık