AktüelTemas“Güvenlik Diyaloğu Projesi” Başladı

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Kıbrıs müzakere sürecini desteklemeyi amaçlayan Güvenlik Diyaloğu Projesi’nin uluslararası proje ortakları Berghof Vakfı ve Interpeace ile birlikte  başladığını duyurdu. SeeD araştırma direktörleri Ahmet Sözen ve Alexandros Lordos’un yaptığı açıklama şöyle: Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), uluslararası proje ortakları Berghof Vakfı ve Interpeace ile birlikte “Güvenlik Diyaloğu Projesi”nin başladığını duyurur. Kıbrıs müzakere sürecini desteklemeyi amaçlayan Güvenlik Diyaloğu Projesi, hem Kıbrıs’taki iki toplumun birbirlerine karşılıklı güven duymalarını sağlayacak; bilgiye...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 5, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Kıbrıs müzakere sürecini desteklemeyi amaçlayan Güvenlik Diyaloğu Projesi’nin uluslararası proje ortakları Berghof Vakfı ve Interpeace ile birlikte  başladığını duyurdu.

SeeD araştırma direktörleri Ahmet Sözen ve Alexandros Lordos’un yaptığı açıklama şöyle:

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), uluslararası proje ortakları Berghof Vakfı ve Interpeace ile birlikte “Güvenlik Diyaloğu Projesi”nin başladığını duyurur. Kıbrıs müzakere sürecini desteklemeyi amaçlayan Güvenlik Diyaloğu Projesi, hem Kıbrıs’taki iki toplumun birbirlerine karşılıklı güven duymalarını sağlayacak; bilgiye dayalı, yenilikçi ve uygulanabilir güvenlik seçenekleri ve çözümlerinin tespit edilmesine katkı sağlayacaktır.

Güvenlik Diyaloğu Projesi, uluslararası güvenlik uzmanlığı ve SeeD’in kapsamlı araştırma ve diyalog çabaları temelinde, bir dizi yaratıcı ve uygulanabilir güvenlik düzenlemesi seçeneklerini tespit etmeyi ve bunlara katkıda bulunmayı amaçlamakta ve Kıbrıs’taki iki toplumun kendine özgü algılarını, ihtiyaçlarını ve endişelerini saptamayı hedeflemektedir. Girişim, her iki tarafın da kabul edilebileceği güvenlik düzenlemelerini destekleyecek çözümler üretebilmek için için bilgiye dayalı ve geçerliliği kabul edilmiş somut seçenekler sunmayı hedeflemektedir. Proje, ayrıca Doğu Akdeniz’deki kırılgan bölgesel gelişmeleri, ortaya çıkmakta olan yeni küresel güvenlik tehditlerini ve bu sınamalara karşı konulmasında Birleşmiş Kıbrıs’ın muhtemel rolünü daha geniş bir bakışla ele alacaktır.

10 ay sürecek olan proje kapsamında, bu girişimde, hem yerel hem de uluslararası paydaşların dahil olacağı katılımcı bir diyalog süreci izlenerek, farklı seçenekler ve senaryoların serbestçe tartışılabileceği açık bir ortamın yaratılması hedeflenmektedir. Karma-araştırma metodunun kullanılacağı bu proje, ilk etapta Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının mevcut algılarını ve güvenlik endişelerini resmedecektir. Bu araştırmadan elde edilecek olan veriler daha sonra, uluslararası güvenlik uzmanlarının farklı ülkelerde kazandıkları deneyimler ve öğretileri ışığında, müzakere edilmiş güvenlik düzenlemeleriyle birleştirilerek incelenecektir. Daha sonra ise, proje kapsamında her iki toplumda da yapılacak kamuoyu araştırmalarıyla elde edilecek geribildirim ve tespit edilen algılar vasıtasıyla, farklı güvenlik alternatiflerinin ve müzakere edilmiş çerçevenin geçerliliğini test edecektir. Analitik sonuçlar ve ortaya çıkacak olan güvenlik düzenlemesi seçenekleri daha sonra Kıbrıslı liderlerce yürütülen müzakerelere sunulacaktır. Bu muhtemel bir barış anlaşmasının bir geçiş döneminde ve sonrasında etkin bir şekilde inşa edilmesine ve daha etkili bir uygulama süreci sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Güvenlik Diyaloğu Girişimi kapsamında proje ortaklarınca yürütülen tüm araştırma ve analiz faaliyetleri geniş bir ölçekte Kıbrıs kamuoyunun farklı bakış açılarını öngörüyle kavrayan ve yansıtan çıkarımlar yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla, proje ekibi farklı toplumlardan gelen ve farklı siyasi görüşlere sahip, ancak hoşgörü, diyalog ve kapsayıcılık ortak değerlerini paylaşan kişilerden oluşmaktadır. Projenin faaliyetleri SeeD Araştırma Direktörleri Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Dr. Alexandros Lordos tarafından denetlenmektedir.

Bu proje ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık