AktüelEkonomi PolitikGüneyde KOBİ’lere 50 milyon Euroluk teşvik programı

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmak için 50 milyon Eurlouk bir teşvik programı için başvuru süreci başlattı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 8, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmak için 50 milyon Eurlouk teşvik için başvuru süreci başlattı.

Avrupa Birliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Thalia 2021-2027 Programı, imalat ve ekonominin diğer hedef sektörlerinde KOBİ’leri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamada, verilen hibeyle, sübvansiyon, onaylanmış bir yatırım programının yüzde 60’ına kadar yapılması, bina inşaası veya genişletmesi, yeni ekipman, makine veya ulaşım araçları satın alma gibi harcamaların karşılanabileceği de ifade edildi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık