AktüelEkonomi PolitikGeylan: Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuk işçilerin sayısı arttı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, Güzelyurt’ta dün yaşanan ve 15 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili, olayın iş kazası değil, çocuk cinayeti olduğunu vurguladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 9, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, Güzelyurt’ta dün yaşanan ve 15 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili, olayın iş kazası değil, çocuk cinayeti olduğunu vurguladı.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri  Geylan tarafından yapılan açıklamada,  pandemi koşullarının yol açtığı işsizlik, ekonomik çöküş, okulların yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmasının çocuk işçilerin sayısını artırdığı vurgulandı

“Çocuk işçilerin sayısı arttı”

Gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan çocuk işçiliği, ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin başında gelen sorunlardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, pandemi koşullarının yol açtığı işsizlik, ekonomik çöküş, okulların yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmasının çocuk işçilerin sayısını artırdığı kaydedildi.

Yüzlerce öğrencinin olanaksızlıklardan dolayı uzaktan eğitime katılamadığının ifade edildiği açıklamada,  öğrencilerin çok erken yaşta iş hayatına girmek zorunda bırakıldığı ve ağır bir yükün ve sorumluluğun altında ezilerek ailesine destek olmaya çalıştığının altı çizildi. 

“15 yaşındaki çocuk bedelini canıyla ödedi”

15 yaşında bir çocuğun ailesine maddi destek olmak zorunda bırakılmasının bedelini canıyla ödediğine dikkati çekilen açıklamada, “Hepimizin yüreğini dağlamış, bu ülkede yaşıyor olmaktan bir kez daha utanmamıza neden olmuştur” denildi.  Açıklamada, bir ailenin maddi destek sağlaması için çocuğunu çalıştırması ailenin değil, yarım asırdır maruz kaldığımız çürük düzenin, havanda su döven siyasilerin ayıbı olduğu vurgulandı.

Azınlık hükümetine KTOEÖS tarafından yöneltilen sorular da şu şekilde:

Aylardır “O koltuk senin, bu koltuk benim” derdiyle hükümetçilik oyunları oynayanlara soruyoruz:

– Kontrolsüz nüfus akışına karşı hiçbir önlem almayarak ve planlama yapmayarak, daha iyi yaşam koşulları bulabilme umuduyla Kıbrıs’ın kuzeyine göç eden insanların hangi koşullarda yaşamlarını sürdürdüğü ile ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı?

– Pandeminin yarattığı ekonomik koşullardan dolayı binlerce ailenin işsiz ve neredeyse aç bırakılması, hükümet yetkililerinin ise buna seyirci kalması sosyal devlet anlayışı ile ne kadar örtüşmektedir?

– Ülkemizde hâlihazırda kaç tane çocuk, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyen tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır? Haftalardır “Bakansız” olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir veri ortaya koyacak bilgiye sahip midir?

– Geçim derdinde olan 15 yaşındaki bir çocuğun ölümünü, “iş kazası” diyerek geçiştirecek misiniz? Size göre çocuk yaşta iş kazasında ölmek çocuk olmanın fıtratında mı var?

Sebebi ne olursa olsun çocukların çalıştırılması, oyun oynaması gereken yaşlarda çalışmaya mecbur kalması çocuk haklarına aykırıdır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesi 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır.

Çocukların özgüven sahibi, özgür, eşit ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiği ve devletin tüm çocuklar için bu koşulları sağlama gerekliliğini hatırlatırız.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık