AktüelMüzakerelerGeri Dönmek İsteyen Göçmenlerin Oranı Tahminlerin Altında

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi’nin, Kent ve St. Marys üniversiteleri işbirliği çerçevesinde, ne kadar Kıbrıslı Rum’un Rum idaresine verilecek bölgelere döneceği ve hangi koşullar altında döneceğine ilişkin bir araştırma yaptığı belirtildi. TAK’ın aktardığı habere göre Haravgi gazetesi, araştırmaya bin 600 göçmenin katıldığını yazdı. Gazete, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi Xaris Psaltis’in değerlendirmelerine dayanarak, göçmenlerin, çözüm olduktan sonra kuzeye, ortalama üç yıl sonra, dönme niyetinde olduğunu belirtti. Göçmenlerin yüzde 51.5’nin, direkt veya dolaylı olarak mülkiyet konusundan etkilendiğini...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 4, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi’nin, Kent ve St. Marys üniversiteleri işbirliği çerçevesinde, ne kadar Kıbrıslı Rum’un Rum idaresine verilecek bölgelere döneceği ve hangi koşullar altında döneceğine ilişkin bir araştırma yaptığı belirtildi.

TAK’ın aktardığı habere göre Haravgi gazetesi, araştırmaya bin 600 göçmenin katıldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi Xaris Psaltis’in değerlendirmelerine dayanarak, göçmenlerin, çözüm olduktan sonra kuzeye, ortalama üç yıl sonra, dönme niyetinde olduğunu belirtti.

Göçmenlerin yüzde 51.5’nin, direkt veya dolaylı olarak mülkiyet konusundan etkilendiğini yazan gazete, yine araştırmaya dayanarak, göçmenlerin yüzde 60’ının büyük bir ihtimalle veya az ihtimalle Kıbrıs Rum idaresi altına geri döneceğini, bu oranın ise tahminlerin altında olduğunu, bu rakamın daha önceleri yüzde 80 olarak beklendiğini yazdı.

Her beş göçmenden birinin, büyük bir ihtimalle ya da az ihtimalle Kıbrıs Türk idaresi altına dönebileceğini dile getirdiğini yazan gazete, araştırma sonucunda Kıbrıs Türk idaresi altına dönme niyetinde olanların profilinin de kaydedildiğini, buna göre dönme niyetinde olanların, ileri yaşta, ortalama 63 yaşında olduklarını belirtti.

Habere göre araştırma, erkeklerin, geri dönme konusunda kadınlara göre daha kararlı olduklarını da ortaya koyuyor.

Geri dönmek isteyen göçmenlerin, sosyal-ekonomik açıdan yüksek düzeyde olduklarını da yazan gazete, mülklerine geri dönmek isteyenlerin ayrıca uzlaşmadan yana olduklarını belirtti.

Gazete, Kıbrıs Türk idaresi altına dönmek isteyenlere ilişkin olarak, araştırmanın sorularını; çocuklu bir çiftin yaşam döngüsüyle ilgili, çalışma yeri, çocukların eğitimi ve yeni düzende güvenlik şeklindeki üç sosyal parametre üzerine odakladığını yazdı.

Habere göre araştırmaya katılanlar, köylülerinin veya komşularının geri dönmesi durumunda çocuklarının nerede eğitim alacağı konusunu önemli bir unsur olarak ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların, iş bulma konusunu önemli bir unsur olarak addetmediğini yazan gazete, araştırmaya katılanların ayrıca Kıbrıs’ta uluslararası bir barış gücünün kalması yerine Kıbrıslı Türklerin misafirperverliğini ve kendilerini benimsemesini en iyi güvenlik şekli olarak gördüklerini de belirtti.

Gazete, araştırma çerçevesinde “Kıbrıs sorununun çözümü durumunda hangi senaryoda yaşamak isterseniz?” şeklindeki sorunun Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara sorulduğunu, Kıbrıslı Rumların yüzde 47’sinin, saf (sadece) bir Kıbrıs Rum köyüne yerleşme, yüzde 40’I aşkın bir oranın da barış içinde birlikte yaşama niyetinde olduğunu yazdı.

Gazete ancak, Kıbrıslı Türkler için aynı şeyin geçerli olmadığını, yüzde 81’lik bir oranın saf Kıbrıs Türk köylerinde yaşamak istediğini, bu sonuçla birlikte Kıbrıslı Rumların çeşitli senaryolara açık olduğunu, Kıbrıs Türkler açısından ise bunun söz konusu olmadığının görüldüğünü yazdı.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri nasıl algıladığı sorusuna ilişkin bulguların da önemli olduğunu belirten gazete, Kıbrıslı Türklere yönelik olumsuz hislere ilişkin oranın yüzde 34 olduğuna, 2010 yılında bunun yüzde 48 civarında olduğuna dikkati çekti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık